روزنامه ملی انیس

وظیفه رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان به تعلیق در آمد

ریاست جمهوری وظیفه کرام الدین کریم رییس فدراسیون فوتبال افغانستان را به حالت تعلیق در آورد.

ریاست جمهوری در حکمی هیئتی را برای بررسی دوسیه فساد مالی و اخلاقی در ریاست فدراسیون فوتبال افغانستان تعیین کرده است و وظیفه کرام الدین کریم رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان را به حالت تعلیق درآورد.

این هیئت متشکل از نماینده های  ستره محکمه، اداره عالی مبارزه با فساد اداری، مشاورمعاون اول ریاست جمهوری در امور جوانان، نماینده با صلاحیت وزارت مالیه، نماینده کمیسیون انتخابات و نماینده هایی از ریاست حقوقی و قضایی ریاست اداره امور میباشد تا دوسیه فساد مالی مربوط را بررسی کنند. 

این هیئت موظف است تا تمام موارد اداری، مالی، تشکیلاتی و امنیتی را در ریاست فدراسیون فوتبال افغانستان در زودترین فرصت بررسی کند.

این تصمیم پس از آن اتخاذ گردید که چندی پیش گزارشهای در مورد آزار و اذیت جنسی دختران فوتبالیست نیز مطرح و در رسانه ها نشر
گردید
.

ممکن است شما دوست داشته باشید