روزنامه ملی انیس

وضعیت عمومی‌امنیتی ولایات بادغیس و نیمروز بررسی گردید

جلسه ای تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی ‌افغانستان به سلسلۀ بررسی وضعیت امنیتی ولایات کشور، شام دیروز وضعیت عمومی‌امنیتی ولایات بادغیس و نیمروز را مورد بررسی قرار داد.
در این جلسه که از طریق ویدیوکنفرانس انجام شد و در آن برعلاوۀ داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی، قوماندانان قول اردوهای ۲۱۵ میوند و ۲۰۷ ظفر، قوماندانان لواهای مربوطه، قوماندانان امنیه و رؤسای امنیت ولایات بادغیس و نیمروز نیز حضور داشتند، ابتدا گزارش از وضعیت عمومی‌امنیتی ولایات متذکره ارائه گردید.
رئیس جمهور غنی پس از استماع گزارش متذکره، گفت که ادارات محلی مکلف اند تا با مردم از نزدیک کار کنند و به بخش‌های دفاعی و امنیتی وظیفه سپرد که در عملیات‌های شان بیشتر دقت نموده و در زمینۀ جلوگیری از آسیب رسیدن به مردم، توجه ویژه نمایند.
همچنان رئیس جمهور به مسئولین مربوطه هدایت داد تا در قسمت رسیدگی کامل و عاجل به خانواده‌های شهدا نیروهای امنیتی و دفاعی از تمام امکانات دست داشته، استفاده کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید