روزنامه ملی انیس

وزیر صحت عامه برنده «جایزه بهترین وزیر»  شد

داکتر فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه ،جایزه بهترین وزیر دنیا را  در هفتمین گردهمایی سالانه سران حکومت جهان،که  در شهر دبی برگزار شد از آن  خود کرد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی وزارت صحت عامه به آژانس باختر،  این وزیر در  حضور داشت بیش از ۴,۰۰۰ اشتراک کننده از ۱۳۰ کشور، به شمول رهبران جهان، پالیسی سازان، کارشناسان و نمایندگان سازمان های بین المللی، به داکتر فیروز  الدین فیروزتفویض شد.

این جایزه به وزیرانی تفویض می شودکه خدمات شایانی در راستای رفع نیازمندی های شهروندان شان انجام داده باشند. هدف از این جایزه ارج گذاشتن به وزیرانی می باشد که خدمات عالی و استثنایی به شمول آوردن  اصلاحات دراین بخش می باشند.

کارشناسان میگویند: این کار سبب الهام بخشیدن و تشویق رهبران و فراهم کنندگان خدمات عامه در سطح جهان می شود و آنها را انگیزه می دهد تا در حوزه های کاری شان نوآوری کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید