روزنامه ملی انیس

وزیر دفاع امریکا در دیدار با رئیس جمهور غنی: امریکا، درمبارزه با تروریزم و حمایت از نیرو های امنیتی و دفاعی افغانستان، همکاری می کند

هیئت عالیرتبۀ جمهوری اسلامی افغانستان به رهبری رئیس جمهور غنی در ادامه سفر خویش به ایالات متحدۀ امریکا، عصر روز جمعه با لوید آستین، وزیردفاع آن کشوردیدار کرد.
به گزارش آژانس باختر؛ در جریان این دیدار، هیئت بلند پایۀ افغانستان و وزیردفاع امریکا پیرامون تقویت همکاری‌های نظامی و دفاعی میان کابل وواشنگتن صحبت کردند و بر اهمیت مبارزه علیه تروریزم و مشارکت پایدار امنیتی دوجانبه، تأکید کردند.
وزیر دفاع ایالات متحده با ابراز قدردانی از قربانی‌های افغانستان در راستای مبارزه علیه تروریزم، بر ادامه حمایت آن کشور از نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان و تداوم کمک‌ های آن کشور تأکید کرد.
آستین همچنان از همکاری‌های دوامدار و همه جانبۀ واشنگتن با کابل در زمینه ‌های دفاعی و امنیتی و پشتیبانی هوایی نیروهای مسلح کشور در امرمبارزه علیه تروریزم، اطمینان داد.

ممکن است شما دوست داشته باشید