روزنامه ملی انیس

وزیر خارجه کشور در دیدار با معاون صدر اعظم و وزیر خارجه کویت خواستار ایجاد سفارت کویت در کابل شد

صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه با شیخ صباح الخالد الاحمد الصباح معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه دولت کویت، ملاقات نمود.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه به آژانس باختر، الصباح، با استقبال از وزیر خارجه افغانستان، به او خوش آمدید گفت، او با یاد‌آوری ۵۷ ساله شدن روابط میان افغانستان و کویت، فرصت های همکاری میان دو کشور را بسیار گسترده خواند، و بر پشتیبانی دولت کویت از افغانستان و مستحکم تر شدن روابط میان دو کشور تأکید نمود.

صلاح الدین ربانی نیز حمایت دولت کویت از افغانستان را با ارزش دانست. او از چالش های که مردم افغانستان در دوران جهاد و مقاومت به آن مواجه بودند یاد‌آوری نموده، بر تلاش ها‌ی افغانستان به منظور ایجاد اجماعِ منطقه‌ای برای آوردن صلح تأکید کرد.

وزیر خارجه خواستار ایجاد سفارت کویت در کابل شد و بر عملی شدن توافقنامه که در سال ۲۰۰۷ میان وزیران خارجه دوکشور امضا شده بود اصرار ورزید، تا مطابق به توافقنامه‌ی امضا شده، نخستین دورِ نشست های دو جانبه‌ میان افغانستان و پاکستان برگزار شود.

 ربانی با تشکر از کمک های دولت کویت در هفده سالِ پسین، از الصباح دعوت نمود تا به افغانستان سفر کند
او از دولت و شرکت های بزرگ کویتی خواست در افغانستان سرمایه گذاری نمایند. 

وزیر خارجه کشور خواهان حمایت دولت کویت از روند صلح در افغانستان شد، و بر ضرورت امضای یادداشت تفاهمِ برای فرستادن کارگران افغانستان به کویت تأکید کرده، خواستار عملی شدن تعهد کویت برای ساختن یک دانشگاه در کابل گردید.

وی از دولت کویت خواست که حدود بیست میلیون دالر قرضه اش به افغانستان را ببخشد؛ وزیر خارجه کشور از الصباح دعوت نمود تا در نشست بین‌المللی ژنیوا اشتراک نماید.

وزیر خارجه دولت کویت، دعوت صلاح الدین ربانی برای سفر به کابل و اشتراکش در نشست بین‌المللی ژنیوا را پذیرفت و بر تعهد دولت کویت بر پشتیبانی از روند صلح و دنبال کردنِ جدی تمامی موارد ذکر شده در آینده نزدیک تأکید کرد؛ در اخیر، وزیر خارجه در ضیافتی که از سوی الصباح ترتیب گردید بود اشتراک نمود.

ممکن است شما دوست داشته باشید