روزنامه ملی انیس

وزیر خارجه در تماس تیلفونی با وزیر نیروی ایران بر اهمیت تطبیق پروژه های مشترک اقتصادی، تأکید کردند

محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت امور خارجه دیروز با رضا اردکانیان وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران صحبت تصویری کرد.
به گزارش آژانس باختر؛ درآغازسرپرست وزارت امورخارجه ازکمک وهمکاری دولت ومردم ایران با افغانستان درعرصه های مختلف درنوزده سال گذشته، قدردانی کرد.
بعد، دو جانب پیرامون موضوعات مهم ازجمله، آماد‌گی‌ها برای برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی درماه آینده، طرح وتطبیق برنامه‌های مشترک اقتصادی، برنامهٔ تولید برق درچوکات پروژه‌های مشترک، کاهش تعرفه‌ ها روی برق وارداتی، تعرفه‌ های گمرکی وایجاد تعرفه‌های ترجیحی روی صادرات محصولات زراعتی افغانستان به ایران و ایجاد طرح‌هایی به‌هدف کاهش بی‌موازنه‌گی بیلانس تجارت میان دوکشوربحث وتبادل نظر کردند.
همچنان دوجانب باتأکید براهمیت تطبیق پروژه‌های مشترک اقتصادی، گسترش روابط میان دوکشوردرزمینه‌های مختلف را نیزمهم دانستند.
وزیر نیروی ایران ازحمایت وهمکاری دوامدارکشورش با افغانستان به‌ ویژه در بخش تولید و‌ انتقال انرژی به وزیرامورخارجۀ کشور اطمینان داد.

ممکن است شما دوست داشته باشید