روزنامه ملی انیس

وزیر خارجه امریکا از انتخابات ریاست جمهوری و روند صلح افغانستان اعلام حمایت کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان روز سه شنبه مایک پمپیو وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا را به حضور پذیرفت و در رابطه به افزایش تحرکات و ظرفیت نیروهای امنیتی و دفاعی، هماهنگی و همسویی روابط دوجانبه، روند صلح و انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، بحث همه جانبه کرد.

به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این دیدار که در قصر دلگشای ارگ انجام شد، مایک پمپیو وزیر خارجه ایالات متحدۀ امریکا از افزایش تحرک و ظرفیت در نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان قدردانی نمود و افزود که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در ماه های اخیر توانایی های بهتری از خود نشان داده اند.

همچنان محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و وزیر خارجه ایالات متحدۀ امریکا از افزایش سطح هماهنگی و همسویی میان حکومت افغانستان  و ایالات متحده امریکا، اظهار خرسندی کردند.

محمد اشرف غنی رئیس جمهور گفت که حکومت افغانستان و همکاران بین المللی نیت، اراده و آمادگی های شان را به خاطر حل بحران سیاسی چهل ساله افغانستان نشان داده اند و اکنون زمان آن رسیده است تا طالبان و حامیان آنان نیز چنین آمادگی های شان را اذعان کنند.

رئیس جمهور کشور از تلاش های حکومت ایالات متحدۀ امریکا به خاطر روندصلح افغانستان ابراز امتنان کرد و افزود که بهتر است تا کشورهای دوست و شرکای بین المللی از تلاش های پراگنده و انفرادی خود داری کنند.

رئیس جمهور افزود که انجام تلاش ها و پیام ها به صورت منسجم و متحدانه در رابطه به صلح افغانستان، نتیجه بخش خواهد بود.

داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی که در این دیدار نیز حضور داشت، گفت که اکثریت قاطع افغانان خواهان صلح پایدار در کشور می باشند، اما نباید این صلح به قیمت از دست دادن ارزش ها و دست آوردهایی که در اثر قربانی های مردم افغانستان به دست آمده است، تمام شود.

مایک پمپیو اظهار داشت که حکومت ایالات متحده امریکا از روند صلح و انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که در ماه میزان سال جاری برگزار می شود، حمایت می کند و در این راستا آماده هرگونه همکاری می باشد.

در مقابل رئیس جمهور کشور تاکید کرد که به خاطر تضمین یک انتخابات شفاف، همه شمول و عادلانه، نهادها و کشورهای دوست نه تنها ناظران شان را افزایش دهند، بلکه با شرکای انتخابات هماهنگی سازنده داشته باشند. 

ممکن است شما دوست داشته باشید