روزنامه ملی انیس

وزیر خارجه افغانستان در نشست توضیحی نشست ژنیوا اشتراک کرد

 صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه در نشست توضیحی در باره نشست ژنیوا که قرار است در هفتم قوس برگزار گردد، در حاشیه ی هفتادو سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، اشتراک نمود.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه به آژانس باختر، وزیر خارجه کشور، نشست ژنیوا را فرصت دیگری برای افغانستان دانست که در آن از دست آوردهای حکومت بر اساس تعهدات داده شده در نشست  بروکسل، در بخش های حکومت داری خوب، حاکمیت قانون و مبارزه با فساد گزارش دهد.

ممکن است شما دوست داشته باشید