روزنامه ملی انیس

وزیر تحصیلات عالی کارکرد ها ودست آورد های یک سال گذشته این وزارت را ارائه کرد

پوهنمل دوکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی دستاورد ها و کارکرد های سال ۱۳۹۷ این وزارت را در برنامه “پاسخ دهی حکومت به ملت” که در مرکز رسانه های حکومت دایر شد، ارائه کرد.

به گزارش آژانس باختر، وزیر تحصیلات عالی در این برنامه در حالی که معینان و رؤسای این وزارت نیز حضور داشتند، روی موضوعات بازنگری و انکشاف نصاب های تحصیلی، تعدیل قانون و مقررات، بورس ها ارتقای کیفیت پوهنتونهای دولتی و خصوصی، حکومتداری الکترونیکی، تضمین کیفیت و اعتباردهی، انسجام امور اکادمیک افزایش دسترسی به تحصیلات، ایجاد سیستم آموزشی آنلاین، مبارزه با فساد اداری و افزایش شمولیت دختران به نهاد های تحصیلی معلومات داد وبرنامه کاری سال ۱۳۹۸ این وزارت را نیز تشریح کرد.

وزیر تحصیلات عالی در بخش بازنگری نصاب تحصیلی گفت: ” از ۱۶۵ رشته تحصیلی نیازسنجی شده، ۲۰ رشته بازنگری شد
و ۷۰ تن از استادان به منظور آموزش مسلکی نصاب سازی به کشور مالیزیا اعزام شدند
.”

دوکتور خواجه عمری پیرامون تعدیل قانون و مقررات وزارت تحصیلات عالی نیزصحبت کردو افزود: “مشکل ترفیعات علمی ۲۴۰۰ تن از استادان دارای رتبه پوهیالی‎را مرفوع کرده است و ۱۵ سند تقنینی دیگر نیز مورد تعدیل و بازنگری قرار گرفته است.”

وزیر تحصیلات عالی در مورد سیستم آموزشی آنلاین(افغان ایکس) معلومات داد و گفت: “برای نخستین بار سیستم آموزشی آنلاین با شعار”علم توانایی است” به ابتکار وزارت تحصیلات عالی در راستای عصری سازی سیستم تدریس و آموزش در پوهنتون های کشور آغاز شد که عنقریب چندین کورس از موضوعات مختلف به شکل الکترونیکی آماده شده که در برنامه آفغان ایدکس نشر خواهد شد.”

وی همچنان در مورد ارتقای کیفیت و اعتباردهی پوهنتونهای دولتی و خصوصی صحبت کرد و گفت که در سال  ۱۳۹۷، ۴۸ نهاد تحصیلی شامل مراحل مختلف اعتباردهی شد که از آن جمله ۵ نهاد دولتی و خصوصی اعتباردهی شد و ۱۷۵ نهاد دیگر در ابعاد مختلف مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.

وزیر تحصیلات عالی افزود که برای اولین بار وزارت تحصیلات عالی به منظور شفافیت بهتر، سیستم جدید آزمون آنلاین بورس های تحصیلی خارج از کشور را ایجاد کرده است که بعد از این از طریق این سیستم ازدواطلبان بورس های تحصیلی امتحان اخذ می شود.

وی همچنان در مورد برنامه های سال ۱۳۹۸ وزارت تحصیلات عالی معلومات داد که از اعزام اول نمره الی ۱۵ نمره کانکور جهت تحصیل به کشور ترکیه، حمایت از بخش خصوصی به هدف ارتقای کیفیت، ایجاد پوهنتون در چهار زون کشور به هدف آموزش تخنیکی و مسلکی، ایجاد برنامه های مشترک ماستری و دکتورا میان افغانستان، هندوستان و ایران در کشور و ایجاد ریاست ارزیابی و اعتباردهی اسناد تحصیلی برون مرزی با الگو گیری از معیار های جهانی، از اولویت هایی است که در سال جاری تطبیق خواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید