روزنامه ملی انیس

وزیر امور خارجه در دیدار با سفیر ترکیه

در مورد آمادگی‌ها برای گفتگوهای صلح در ترکیه صحبت نمودند
محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه روزیکشنبه با اوغوزخان ارطغرول سفیر جمهوری ترکیه مقیم کابل، دیدار و ملاقات کرد.
اتمر از اشتراک وزیر امور خارجه ترکیه در نهمین کنفرانس وزرای خارجه قلب آسیا – پروسه استانبول و حمایت دوامدار انقره از دولت و مردم افغانستان در عرصه‌های مختلف سپاسگزاری نمود و برگزاری دور بعدی گفتگوهای صلح افغانستان به میزبانی ترکیه را گام مهم و ستودنی در راستای رسیدن به صلح و ثبات کشور دانست.
سپس دو طرف در مورد آمادگی‌ها برای برگزاری دور بعدی گفتگوهای صلح در ترکیه صحبت نموده، در مورد تاریخ و اجندای احتمالی، ترکیب هیئت‌های گفتگوکننده، اشتراک‌کنندگان از جامعه بین‌المللی، و توقعات موجود از نشست ترکیه، تبادل نظر کردند. همچنان تصمیم گرفته شد تا جلسات هماهنگی در این راستا ادامه یابد.

ممکن است شما دوست داشته باشید