روزنامه ملی انیس

وزارت معارف ۱۲،۲ میلیون جلد کتاب چاپ میکند

داکترمحمد میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف دیروز قرارداد چاپ ۱۲٫۲ میلیون جلد کتاب درسی صنوف ابتدائیه را با یک شرکت طباعتی داخلی به امضأ رسانید.

به گزارش آژانس باختر: درمراسم امضای این قرارداد، سرپرست وزارت معارف گفت که کتب در جریان چهار ماه چاپ و به مکاتب توزیع میشود.

وی افزود که کتاب های متذکره در نتیجه داوطلبی، با شرکت طباعتی بهیر قرار داد شده است که شامل کتب درسی صنوف اول تا ششم می باشد و به مصرف مبلغ ۳۸۲ملیون و ۱۸۳ هزار و ۷۷۲ افغانی در ظرف چهار ماه ، چاپ خواهد شد.

حسب قرارداد، شرکت طباعتی بهیر مسئولیت دارد که در کنار چاپ، کتب یاد شده را به تمامی ولایت های کشورنیزتوزیع نماید.

سرپرست وزارت معارف گفت که به منظور رفع مشکل کمبود کتب درسی برای پنج سال آینده کمک ۷۵ ملیون دالری ادارۀ انکشافی ایالات متحده امریکا (USAID) را به دست آورده است که طبق برنامه مشخص این مبلغ به مصرف خواهد رسید.

وی اضافه کرد که در آیندۀ نزدیک با استفاده از کمک یاد شده قرار داد چاپ و توزیع ۳۷ ملیون جلد کتاب دیگر نیز امضا خواهد شد و اطمینان داد که وزارت معارف متعهداست، با به کار گیری تمامی امکانات کتب درسی را برای عموم شاگردان آماده کند.

همینگونه دراین مراسم حاجی شیر باز کمین زاده رئیس شرکت طباعتی بهیر تعهد سپرد که مطابق قرارداد، پروژه چاپ و توزیع کتب درسی وزارت معارف را به وقت و زمان معین آن عملی میکند.

او گفت که از تجربه های قبلی با وزارت معارف آموخته است که چاپ کتاب ها با کیفیت عالی صورت بگیرد و به ولایت های کشورنیزتوزیع
شود
.

شایان ذکر است که وزارت معارف برعلاوه آن که از سال ۲۰۰۴ تا اکنون مجموعاً حدود ۲۲۹ ملیون جلد کتاب درسی را به چاپ رسانیده است؛ اما نسبت جذب رو به افزایش واجدان شرایط در مکاتب در هر سال، به خاطر کمبود بودجه به این بخش، باز هم مشکل کمبود کتب محسوس می باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید