روزنامه ملی انیس

وزارت مبارزه با مواد مخدر : سی درصد ظرفیت تداوی را برای زنان و کودکان معتاد مهیا کرده ایم

دانش که در این مورد با خبرنگار آژانس باختر صحبت میکرد گفت که عوامل معتاد شدن زنان به مواد مخدر خشونت های خانوادگی ، مهاجرت های اجباری ، فقر و بیکاری و محیط نا آرام و بدون تفریح می باشد .

وی افزود باجودی که وزارت امور داخله قاچاقبران مواد مخدر را دستگیر کرده است اما بازهم دسترسی به مواد مخدر به نوعی در افغانستان وجود دارد، چون خشخاش به گونه فراوان درگوشه های کشور کشت میشود در شهر ها وهر جا که تقاضا است معتادین به آسانی به آن دسترسی دارند ما در شهر کابل شفاخانه های مشخص برای تداوی معتادان داریم که از جمله شفاخانه صد بستری برای معتادان زن است و در ساحه خوشحال خان .
وی افزود که حدود سه یا چهار مرکز دیگر هم در شهر کابل موجود است که این شفاخانه ها از لحاظ اجتماعی و روانی مشاورین دارند که به معتادان  به خاطر ترک عتیاد مشوره میدهند.
رشید از جمله معتادانی است که هم اکنون شب و روز در شهر کابل با مشکلات زیاد زندگی می کند و می گوید در وقت جنگ های داخلی به خاطر تسکین اعصاب معتاد به مواد مخدر شده است.
رجب جوان دیگر زمانیکه به ایران رفت معتاد به مواد مخدر شد که فعلاً ۲۵ سال دارد و با بسیار مشکلات زندگی مواجه است.
لیلما اوریاخیل عبادی ، رئیس شفاخانه صد بستر زنان و کودکان معتاد در کابل میگوید روزانه ما ۸ الی ۱۵ زن مریض معتاد به مواد مخدر داریم و گاهی هم اصلاً مریض نداریم. وی افزود، عواملی که زنان معتاد به مواد مخدر میشوند مشکلات اقتصادی یا اینکه اعضای خانواده شان معتاد اند .
به گفته موصوف  بیشترین زنان معتاد به مواد مخدر در ولایت بدخشان بود وباش دارند.
کودکان وزنان که معتاد اند تا سن نه الی ده سالگی در شفاخانه تداوی و نگهداری میشوند از سن ده سالگی به بعد به شفاخانه مشخص که برای جوانان اختصاص داده شده باید مراجعه کنند .
وی اضافه می کند یک معتاد در مدت ۴۵ روزتا یک سال تداوی میشود که ما در شفاخانه برای زنان معتاد زمینه آموزش مانند خیاطی و آرایشگری را نیزفراهم کرده ایم و در بخش روانی مشاورین هم داریم  که یک معتاد اگر درست تداوی شود ممکن نیست دوباره به اعتیاد رو آورد . نازیلا عزیزی

ممکن است شما دوست داشته باشید