روزنامه ملی انیس

وزارت مبارزه با مواد مخدر، طرح سترایتژی منطقه یی را ریخته است

احمد دانشیار سخنگوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر که در این باره به خبر نگار آژانس باختر صحبت میکرد گفت که نماینده‌گان “۱۳کشور، شامل کشورهای منطقه، ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد در میان گذاشته شد.

او گفت که طرح تازه ستراتیژی منطقه‌یی مبارزه علیه مواد مخدر شامل مبارزه علیه قاچاق، اجرای برنامه‌های معیشت بدیل، تداوی معتادین و برنامه‌های تحقیقی در بخش مواد مخدر میباشد.

اومیگوید  اهمیت ستراتیژی جدید در این است که دولت افغانستان نمیخواهد این استراتژی تنها روی کاغذ باقی بماند، بلکه باید تطبیق شود و در کنار آن ما باید بخش‌ها را مشخص بسازیم و یک چارچوب مسئولیت پذیری را به وجود بیاوریم.

او گفت که  در نشست ویانا ملل متحد، اتحادیه اروپا، پولیس انترپول و نماینده وزارت دفاع امریکا هم حضور داشتند این طرح معرفی شد بیشتر روی اعتماد سازی و اقدامات عملی مبارزه علیه مواد مخدر تأکید گردید.

او تاکید کرد که کشور های همسایه در ویانا تعهد کردند که تجربه شان در تامین معیشت بدیل با افغانستان شریک می سازند و زمینه فروش محصولات زراعتی افغانستان را در این کشور ها فراهم خواهند کرد .

او با تاکید گفت که سطح همکاری کشورهای منطقه در مبارزه علیه مواد مخدر خیلی نا چیز است، از همین رو نیاز آن وجود دارد تا در کنار تلاش‌های داخلی، یک ستراتیژی منطقه‌ای نیز به وجود آید.

ممکن است شما دوست داشته باشید