روزنامه ملی انیس

وزارت مالیه: ادارات دولتی پانزده روزه معاش تشویقی را از بودجه خود اجرأ  کنند

وزارت مالیه از تمام ادارات دولتی خواسته است که پانزده روزه معاش تشویقی کارمندان خویش را از بودجه مربوط اجرا کنند .

این وزارت همچنان گفته است مبلغ مورد نیاز در بررسی وسط سال به ادارات داده می شود.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با صدور حکمی پانزده روزه معاش تشویقی به کارمندان دولتی را منظور کرد ، اکنون وزارت مالیه از ادارات دولتی می خواهد تا اسناد مربوط را غرض اجراات به وزارت مالیه ارسال کنند .کارمندانی که از معاش فوق العاده، امتیازی، مدد معاش، معاش کادری، معاش استثنایی و سایر امتیازات استفاده می کنند، مستحق این عنایت نمی شوند .

ممکن است شما دوست داشته باشید