روزنامه ملی انیس

وزارت صحت عامه: افغانستان در آستانه داخل شدن به موج دوم کرونا قرار دارد

آمار وارقام هفته های اخیر از واقعات مثبت ویروس کرونا در کشور نشان می دهد که شمار بیماران مبتلا به کووید۱۹، در شفاخانه های دولتی و خصوصی تا ۵ برابر و فیصدی واقعات مثبت آزمایش ها، تا ۲۹ درصد افزایش یافته است.
داکتر احمد جواد عثمانی، سرپرست وزارت صحت عامه که در یک کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت- اداره ارتباطات عامه و استراتیژیک ریاست جمهوری، درمورد آخرین وضعیت کرونا درکشور صحبت می کرد، افزود: با نظرداشت آخرین آمار و ارقام، افغانستان در آستانه داخل شدن به موج دوم ویروس کرونا قرار دارد.
عثمانی، گفت: با توجه به این وضعیت، پیام واضح وزارت صحت عامه برای مردم، جامعه رسانه ای و کارکنان صحی آن است که ماسک بپوشند تا از شیوع بیشتر ویروس کرونا جلوگیری شود.
سرپرست وزارت صحت عامه با اشاره به فیصله روز دوشنه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، از تمام شهروندان کشور نیز درخواست نمود که هنگام بیرون شدن از خانه، هنگام نشستن در موترهای شهری و درجریان خرید وفروش؛ پوشیدن ماسک را از یاد نبرند.
او همچنان از شهروندان به خصوص افراد مصاب به بیماری های قلبی، تنفسی، شکر و سرطان، تقاضا نمود که بدون دلیل ضروری از رفتن به جاهای مزدحم جلوگیری کنند.
عثمانی، شستن مکرر دست ها با آب وصابون را به مدت ۲۰ ثانیه، ضرورت حتمی به هدف جلوگیری از مصاب شدن افراد به ویروس کرونا دانست.
او تصریح کرد که براساس فیصله کابینه، تصمیم گرفته شده است که هتل های عروسی تا ختم ماه قوس بسته باشند و برای تطبیق این حکم، وزارت صحت عامه، شاروالی کابل وادارات ذیربط، یکجا کار می کنند.
او گفت، کمیته های اضطرار ولایتی که در رأس آن والی ها قرار دارند، براساس فیصله کابینه مجددا فعال ساخته شده و قرار است هرچه زودتر جلسات خود را آغاز کنند تا درهماهنگی و هکماری با تمام ادارات دیدخل در راستای مبارزه با موج دوم کرونا موثر واقع شوند.
عثمانی، گفت یافته های علمی نشان می دهد که ویتامین سی و ویتامین دی، از و یتامین های مهم برای وقایه بدن افراد است و آنانی که با کمبود این دو ویتامین روبه رو باشند، بیشتر در معرض مصاب شدن با ویروس کرونا قرار دارند.
او افزود ویتامین سی می تواند از خوردن سبزیجات ومیوه جات به دست آید، اما افراد بزرگسال می توانند با دریافت دوصد هزار واحد بین الملی ویتامین دی واطفال با دریافت ۵۰ هزار واحد آن در هرماه، کمبود این ویتامین در وجود شان را تکمیل کنند.
عثمانی، با اشاره به معاشات کارمندان صحی ولایت های نورستان، تخار و فاریاب افزود، پول معاشات به حساب بانکی موسسات تطبیق کننده خدمات صحی انتقال داده شده است، که در آینده نزدیک موسسات تطبیق کننده معاشات کارمندان صحی را خواهند پرداخت.
سرپرست وزارت صحت عامه اطمینان داد که پلان موج دوم مبارزه با ویروس کرونا درهماهنگی و همکاری با تمام ادارات ذیربط آماده شده، منابع تمویل آن وجود دارد و هم اکنون در ۳۴ ولایت کشور در حال تطبیق می باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید