روزنامه ملی انیس

وزارت صحت عامه از روز جهانی پوشش صحی همه‌گانی تجلیل کرد

وزارت صحت‌عامه ،روز پنجشنبه  از روز جهانی پوشش صحی همگانی زیر شعار” تداوم و ادامه تعهد”  تجلیل کرد.

به گزارش خبرنگارآژآنس باختر، در محفلی که به این مناسبت برگزار شد دیوه صمد معین پالیسی و پلان وزارت صحت‌عامه تجلیل از این روز را یک گام مهم در راستای دادخواهی برای پوشش صحی همه‌گانی گفت:” پوشش صحی همه‌گانی یک تعهد برای دسترسی مردم به خدمات صحی با کیفیت است.

به گفته وی هدف اساسی تا سال ۲۰۳۰  برای پوشش صحی همه‌گانی در سراسر جهان است.”

وی علاوه کرد، وزارت صحت عامه متعهد بر افزایش میزان دسترسی مردم به خدمات صحی است. کاهش مرگ و میر  نوزادان از ۱۶۵ به ۳۵ درصد در هر صدهزار تولد زنده، کاهش مرگ و میر مادران از ۱۶۰۰ به ۶۶۰ در هر صدهزار، افزایش میزان دسترسی مردم به خدمات صحی از ۹درصد به ۹۰ درصد از جمله دست‌آوردهای عمده این وزارت است.

جاپ وان هیردن، نماینده دفتر کورداید روز جهانی پوشش صحی همه‌گانی را یک فرصت برای افزایش میزان دسترسی مردم به خدمات صحی دانست و از رهبران جهان خواست تا در راستای پوشش صحی همه‌گانی مطابق با هدف تعیین شده متعهد
باشند
.

۱۲ دسامبر  به نام روز جهانی پوشش صحی همه‌گانی از سوی سازمان پوشش جهانی صحت  مسمی شده است و از این روز  هر سال در سرتاسر جهان تجلیل به عمل می آید.

ممکن است شما دوست داشته باشید