روزنامه ملی انیس

وزارت دفاع ملی  از فیصله های کنفرانس کشور های اسلامی پیروی می کند

دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع ملی با ارسال خبرنامه یی به آژانس باختر نگاشته است که نیرو های دفاعی و امنیتی کشور فرزندان رشید مردم افغانستان بوده، در دفاع از کشور شان و به امید تامین صلح
و همگانی شب و روز میکوشند.اخیراً گروه طالبان طی اعلامیه به نشر سپرده که رهبری این گروه به تمام افراد تحت امر خویش دستور داده اند تا از اجرای حملات انتحاری بر شهرها که بیشتر احتمال تلفات غیرنظامیان در آن متصوراست، خودداری نمایند. از جانبی شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان با تائید کاهش حملات انتحاری در شهر ها گفته است ” حملات انتحاری در شهر ها اکنون کمتر صورت میگیرد، اما حملات انتحاری پایان نیافته است.” در خبرنامه آمده است که وزارت دفاع ملی همیشه برای آنکه مردم زندگی مصؤون داشته باشند محتاطانه فعالیت های محاربوی را انجام داده و از فیصله های کنفرانس کشور های اسلامی و علمای جید کشور پیروی می کندو همیشه برای تامین زندگی آرام مردم بذل مساعی نموده و از همه گروه ها میخواهد به امنیت مردم و اتباع کشور توجه کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید