روزنامه ملی انیس

وزارت خارجه: از سفر هیئت طالبان به پاکستان حمایت نمی کنیم

ادریس زمان معین سیاسی وزارت امور خارجه دیروز در نشست خبری بیان داشت که حکومت افغانستان از گفتگوی صلح که در آن حضور نداشته باشد حمایت نمی کند.

به گزارش آژنس باختر، چند روز قبل هیئت طالبان به پاکستان سفر کرد و از پاکستان خواست که در آغاز دوباره گفتگوهای صلح با امریکا طالبان را همکاری کند. معین سیاسی وزارت خارجه با اشاره به سفر هیئت طالبان به پاکستان گفت که حکومت افغانستان از این گفتگوها حمایت نمی کند و این گفتگوها پراگنده و بی ارزش است. به گفته وی حکومت افغاسنتان خواستار گفتگو صلح است به شرطی که به رهبری افغان ها و متضمن صلح پایدار و با عزت باشد.

به باور معین سیاسی وزارت خارجه دور زدن افغانستان از روند مذاکرات صلح باعت سرافگندگی گروها می شود که نمونه بارز آن گفت وگوهای صلح قطر است. وی علاوه کرد که حکومت افغانستان خواهان گفتگوی مستقیم با طالبان است به شرط این که طالبان به خشونت های خود پایان دهند. ادریس زمان افزود که خطوط سرخ افغانسان در روند مذاکرات نظام جمهوریت و حفظ دستاود ها هژده سال گذشته می باشد.

ادریس زمان علاوه کرد که بعد از اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری، حکومت افغانستان به منظور آغاز دوباره گفتگوهای صلح با طالبان، به مردم مراجعه خواهد کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید