روزنامه ملی انیس

وزارت انرژی و آب سه قرار داد پروژه عام المنفعه را امضا کرد

   وزارت انرژی و آب قرارداد دیزاین بند مچلغو ولایت پکتیا را به ارزش یک میلیون دالر امریکایی، بازسازی کانال چم تیپه ولایت کندز را به ارزش ۱۶ میلیون افغانی و تحکیم سواحل رودخانه درونته(قریه عزیزخان کځ) را به ارزش ۵۵ میلیون افغانی با شرکت‌های برنده به امضا رسانده است.

به گزارش آژنس باختر، انجنیر محمد گُل خُلمی سرپرست وزارت انرژی و آب هنگام امضای این قراردادها گفت: تمامی مسایل که به عنوان چالش درزمینه بند مچلغو وجود داشت حل شده است.

به گفته وی  هزینه این پروژه یک میلیون دالر امریکایی است که قرار است کار دیزاین آن یک ماه را در بر گیرد.

خُلمی همچنان تاکید کرد که بند مچلغو  ۵۸٫۵ متر ارتفاع دارد  و  ظرفیت ذخیره کاسه بند ۵٫۲۸ میلیون متر مکعب آب می‌باشد.  خلمی یادآور شد که با تکمیل شدن کار بند مچلغو، بیش از ۲۳۵۳ هکتار زمین تحت پوشش آبیاری قرار خواهد گرفت. و یک میگاوات برق تولید خواهد شد. 

در ادامه، قرارداد بازسازی کانال چم تپه با شرکت ساختمانی و انکشافی اجتماع به امضا رسید. این پروژه در ولسوالی گل تپه ولایت کندز موقعیت دارد و هزینه ان بیش از ۱۶ میلیون افغانی است. این کانال در حال حاضر ۹۱۰ هکتار زمین را آبیاری می‌کند و قرار است پس از بازسازی این مقدار به ۱۱۵۹ هکتار افزایش یابد.

قرارداد پروژه تحکیم سواحل رودخانه درونته(قریه عزیزخان کځ) با شرکت ساختمانی نبی افغان  و ژواک انجنیرنگ به امضا رسید. این پروژه در ولسوالی قرغه‌ای ولایت لغمان موقعیت دارد و هزینه آن بیش از ۵۵ میلیون افغانی است.  و بیش از ۱۵۰۰ تن از آن بهره‌مند
 می شوند.

در ادامه، نمایندگان ولایت‌های پکتیا و لغمان از تلاش های وزارت انرژی و آب برای آغاز مجدد کار بند مچلغو و بازسازی دیوار تحکیماتی در ولایت لغمان ابراز قدرانی کردند. 

ممکن است شما دوست داشته باشید