روزنامه ملی انیس

وزارت اطلاعات وفرهنگ خانه ملی هنررا تاسیس می کند

وزارت اطلاعات وفرهنگ به منظور خدمات هنری و حمایت از هنروهنرمندان تاسیس خانه ملی هنر را بررسی کرد.

فرمان تاسیس خانه ملی هنرافغانستان ازسوی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور صادرشده است و دراین فرمان به وزارت اطلاعات وفرهنگ وظیفه سپرده شده است تا درمورد نیازمندی های خانه هنر طرزالعمل را آماده کند .

 به گزارش آژانس باختر،درجلسه یی که به همین منظور به ریاست پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات وفرهنگ برگزارشد، درباره فرمان ریاست جمهوری درمورد تاسیس خانه ملی هنر افغانستان و نیز درباره اینکه خانه ملی هنرافغانستان چگونه و با چه معیارهای تاسیس گردد، بحث شد.دراین جلسه اشتراک کنندگان نظریات و پیشنهاد های شان را مطرح کردند و قرار برآن شد تا درجلسه بعدی طرزالعمل و ساختار این نهاد، بیشتر به بررسی گرفته شود

ممکن است شما دوست داشته باشید