روزنامه ملی انیس

وحید مژده: رأی زمانی ارزش دارد که رأی دهنده مطمئن شود رأی اش به سرنوشتش تأثیر گذار است

درج اضافه از دو هزار شکایت انتخاباتی و منتشر نشدن فهرست رأی دهندگان علت اصلی باطل شدن آرا در حوزه انتخاباتی کابل است. در رابطه به موضوع خبرنگار روزنامه ملی انیس دیدگاه وحید مژده یکتن از آگاه امور سیاسی را جویا شده که طی صحبتی چنین گفت:

کمیسیون سمع شکایات ظاهراً به دلیل شکایات مردم آرای کابل را باطل اعلام کرد با وجودی که انتخابات تحت فوکس مطبوعات بود به شکل گسترده تقلب صورت گرفت شاید با مداخله دولت قرار شد که این آرا بازشماری شود که بازشماری آن هم به مشکل مواجه شد. این نشان می دهد که کمیسیون فاقد توان اجرایی است نه مستقل بود و نه هم توانست که به صورت درست انتخابات را مدیریت کند و حالا می بینیم که این کمیسیون میرود به طرف انتخابات ریاست جمهوری که از این بدتر بدون شک خواهد شد در این انتخابات به صورت بسیار گسترده تقلب صورت گرفت و همین حالا هم شکایت های بسیار زیادی وجود دارد من فکر می کنم که جامعه جهانی نیز این
مسئله را متوجه شده چنانچه نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان گفت که به شکل بسیار گسترده در این انتخابات بی نظمی وجود داشت و اگر انتخابات ریاست جمهوری هم به همین شکل باشد ما هرگز اینرا تحمل کرده نمی توانیم، اما به هر حال حکومت باید جلو تقلب فساد را بگیرد.

مژده افزود: این طور نیست که رأی یک تعداد پاک باشد و از عده دیگر ناپاک.

بناءً شک ایجاد می شود یک راه همین بود که رأی های بایومتریک شده مشخص شود اما همانطوری که دیدیم سیستم بایومتریک خراب بود. بنابرین هیچ امکان ندارد که ما بگوییم این رأی پاک است و این رأی ناپاک و در نتیجه بتوانیم رأی پاک را از رأی ناپاک کنیم.

وی علاوه کرد: ما به این باور نیستیم انتخاباتی که به این اندازه به صورت گسترده در آن تقلب صورت گرفته باشد مشروعیت پیدا کند، اما مشروعیت یک امر قراردادی می تواند باشد مثلآً دولت بگوید.

پروسه های دموکرتیک در افغانستان شدت با این انتخابات ضربه خورد بناءً می توان پیشبینی کرد که مردم شاید در انتخابات ریاست جمهوری یا سهم نگیرندیا سهم بسیار کمرنگ داشته باشد میتواند که ارزش داشته باشد کسی که رأی را در صندوق می اندازد مطمئن باشد که رأی اش به سرنوشت اش تأثیر گذار است.

محمد نعیم نوابی

ممکن است شما دوست داشته باشید