روزنامه ملی انیس

وحید عمر: هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان، از تمام مردم نمایندگی می کند

رئیس اداره ارتباطات و استرایژیک می گوید؛ هیئت مذاکره کننده از تمام اقشار افغانستان نمایندگی می کند و اجماع سیاسی کامل به سطح جمهوریت وجود دارد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر٬ وحیدعمر، رییس اداره ارتباطات عامه و استراتیژیک ریاست جمهوری دیروز  که در یک نشست خبری در رابطه به تعیین هیئت مذاکره کننده صحبت می کرد٬ گفت: در تعیین اعضای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان که دو روز پیش ارائه شد، غور و مشوره های زیاد با تمام اقشار صورت گرفته است.

او افزود: در مورد آن که ترکیب این هیئت بتواند موثر باشد و از تمام اقشار افغانستان نمایندگی کند، اجماع سیاسی کامل به سطح جمهوریت وجود دارد.

او همچنان گفت: در ترکیب هیئت جمهوری اسلامی افغانستان که از تمام مردم نمایندگی می کند، نمایندگانی از علما، فعالان مدنی، زنان، جریان های سیاسی و حکومت قرار دارند و در مجموع هیئتی است که به نمایندگی از یک افغانستان متحد و قوی، در مذاکرات اشتراک می کند.

او با تأکید بر آن که جمهوری اسلامی افغانستان هیچگاه این را نگفته است تا ترکیب هیئتی که از جانب طالبان تعیین خواهد شد، چگونه باشد، از طالبان نیز خواست که دیگر بهانه تراشی نکنند.

وی افزود: با اشاره به آن که از سوی جمهوری اسلامی افغانستان تمام اقدامات صورت گرفته و آخرین آن تعیین هیئت مذاکره کننده بود، از طالبان نیز درخواست کرد تا برای آغاز مذاکرات مستقیم، هیئت خود را تعیین کنند.

او گفت: هیئت مذاکره کننده از سوی جمهوری اسلامی افغانستان تعیین شده است و هر زمانی که طالبان هیئت با صلاحیت مذاکره کننده خود را تعیین کنند، گفتگوهای مستقیم را آغاز خواهیم کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید