روزنامه ملی انیس

وحید الله مایار: تلاش ها بر این است تا ویروس پولیو را در افغانستان متوقف سازیم

پولیو یا فلج اطفال یک مرض فوق العاده ساری و حاد است که در دو کشور جهان یعنی پاکستان و افغانستان واقعات دیده شده است. بناءً تلاش های جهانی در قسمت مهار نمودن این ویروس در همین دو کشور متمرکز شده زیرا دیگر کشور های جهان عاری از ویروس پولیو هستند. جهت معلومات بیشتر خبرنگار روزنامه ملی انیس مصاحبه یی را با وحید الله ما یار مشاور و سخنگوی وزارت صحت عامه انجام داده که تقدیم خوانندگان عزیز می گردد.

در ابتدا مایار گفت: کمپاین سرتاسری واکسین پولیو به تاریخ ۱۲ حمل ۱۳۹۸ آغاز و تا پنج روز ادامه یافت توقع می رفت ۹٫۳ میلیون طفل واکسین شود که خوشبختانه ۹۸ درصد واکسین دریافتند و در حالت خوبی قرار داریم در سال گذشته درعین زمان ما تقریباً هفت واقعه پولیو داشتیم و امسال سه واقعه پولیو داریم.

پولیو یک مرض فوق العاده ساری و حاد است که یگانه راه و جلوگیری آن واکسین است. تلاش های جهانی و همچنان تلاش های ما اینست تا بتوانیم پولیو را در افغانستان متوقف سازیم و پاکستان هم تلاش نماید تا پولیو را در کشورش کاهش بدهد و متوقف سازد.

دلیلی که تاهنوز این ویروس در افغانستان محو نشده نا امنی است چون در ساحات که جنگ است تیم رضاکاران و واکسیناتورهای ما تحت پوشش قرار داده نمی توانند
و ضمناً هم در پاکستان عدم آگاهی فامیلها از واکسین پولیو می باشد که درسایر موارد شایعات منفی علیه واکسین پولیو صورت می گیرد.

وی در ادامه گفت: ما در گذشته ها شاهد برخورد های منفی بعضی افراد و اشخاص بودیم که مانع واکسیناتور ها در روستا ها می شدند. ولی امسال به کمک محاسن سفیدان، علما روحانیون اساتید و متنفذین جلو آن گرفت شده است.

در گذشته شاهد واقعات لت و کوب تا سرحد مرگ واکسیناتوران بودیم و یک نوید خوشی که به هموطنان ما میدهم اینست که تقریباً ۸۷ درصد افغانستان عاری از ویروس پولیو شده است. متباقی ۱۳ درصد توقع بسیار زیاد است که کمپاین های ملی و کمپاین های فرعی و اختصاصی داشته باشیم. امسال کار جدی تر است و کشور های تمویل کننده هم منابع خوبی در اختیار افغانستان گذاشته اند تا به این مشکل و معضل جهانی رسیدگی شود.

وی اظهار داشت:

در پهلوی کمپاین ملی کمپاین های احصائیوی و کمپاین های اختصاصی با مراکز واکسین در هر جای داریم. اطفال که پاینتر ازسن پنج سال هستند در آن جاها واکسین می شوند و اطفال که واکسین گرفته اند بازهم دو قطره واکسین برایشان داده می شود. تا معافیت حاصل کنند، با دوقطره واکسین مردم ما میتواند که اطفال خود را از فلج محافظت کنند و هر طفل که زیرسن پنج سال باشد دو قطره واکسین برایش تجویز می شود.

این واکسین بدون عوارض جانبی است و توسط علمای جید کشور و همچنان دنیا این تأیید شده که واکسین هیچ نوع عوارض جانبی ندارد و از لحاظ علمی هم کدام مانع در این قسمت موجود نیست.

 مایار در رابطه براینکه کدام گروه سنی بیشتر مصاب به پولیو می شود گفت: گروه های مختلف مصاحب شده می تواند اما عموماً اطفال زیرسن پنج سال است در مناطق روستاها اگر ما واقعات زیاد داشته باشیم حتا اطفال زیرسن ده سال را تحت پوشش قرار می دهیم تا ویروس گردش نکند.

وی اضافه نمود: چنانچه که چیچک از دنیا ریشه کن شده و وجود ندارد تلاش های جهانی به این است تا پولیو ضم آن امراض باشد که به حافظه تاریخ سپرد شود و دیگر هیچ یک واقعه پولیو نداشته باشیم.

ما یار در رابطه به دو قطره واکسین ضد پولیو معلومات داده گفت: دو قطره واکسین پولیو موثریتش در کشور های دیگر دنیا تا به هشتاد در صد می رسد اما در کشور های روبه انکشاف بنابر پایین بودن سیستم معافیتی، سوء تغذی، انتانات، استرس معافیتش تا هفتاد در صد می رسد به همین خاطر ما دوزهای متکرر به اطفال می دهیم برعلاوه اینکه یک طفل متولد می شود در روز اول تولدش قطره اول خود را می گیرد و بازهم هفته دوم می گیرند و بازهم در ماه دوم و چهارم می گیرند و همه روز های خود را تکمیل می کند. علاوه بر آن کمپاین های واکسین است که واکسیناتوران ما خانه به خانه می روند و اطفال را واکسین می کنند.

وی گفت: تبلیغات وشایعات زیاد وجود دارد که خدای نه خواسته این قطره سبب اقامت می شود و یا مشکلات دیگر ایجاد می کند این یک تبلیغات و شایعات نادرست است که از طرف یکتعداد افراد و اشخاص پخش می شود که می خواهند به یک شکل از اشکال افغانستان دامن گیر چنین مشکلات
باشد.

مبارزه با فلج یا پولیو به یک بسیج همگانی ضرورت دارد و همه ای ما و شما چه والدین و علمای دین اساتید پوهنتون و مکاتب وظیفه داریم به خاطر محو این مرض آگاهی دهی نماییم.

وی تصریح کرد: ما در سال گذشته ۲۱ واقعه پولیو داشتیم یک معضل عمده این بود در ساحاتی که تحت کنترول مخالفین دولت قرار دارد اجازه ندادند که واکسین خانه به خانه صورت گیرد اما بعد از میانجیگری متنفذین محل و علما واکسین محل به محل را اجازه دادند. که این سبب شد بعضی ها نتوانند طفل شان را به محل واکسین بیاورند.

 امسال سه واقعه داشتیم در حالیکه سال گذشته درعین زمان ما هفت واقعه داشتیم به این معنا که تلاش های ما نتیجه خوبتر داده است و امید وار هستیم که امسال واقعات کمتر داشته باشیم.

مایار در اخیر گفت: از مردم می خواهم با ما همکار باشند به تیم واکسیناتور ها که می آیند اجازه بدهند که دو قطره واکسین برای اطفال شان تطبیق نمایند تا از پولیو نجات پیدا
کنند.

محمد نعیم نوابی

ممکن است شما دوست داشته باشید