روزنامه ملی انیس

واکنش ها نسبت به گفته های اخیر عباس استانکزی

شهروندان هلمند در نشست ها وگردهم آیی هایی به سخنان اخیر گروه طالبان درباره قوای مسلح کشور واکنش نشان دادند آنان گفتند که قوای مسلح اسلامی و از حمایت های مردم افغانستان برخوردار است.

عباس استانکزی نماینده گروه طالبان برای مذاکرات صلح اخیرأ با خارجی خواندن قوای مسلح کشور گفته بود که این قوا باید منحل شود و اردوی دیگر ایجاد شود.

شهروندان هلمند با اهدای گل به سربازان ، آنان را مدافعان مردم و نجات دهنده انسان های بی گناه از شر هراس افگنان می خوانند و می گویند که همه نظامیان کشور مسلمان اند و طالبان نباید با ابراز نظر های بیمار گونه آب بر آسیاب دشمنان بریزند.

***

باشندگان ولایت لوگر حمایت قاطع شان را از نیروهای دفاعی و امنیتی اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر در گردهمایی که به همین مناسبت در شهر پل علم برگزار شد، شماری از شهروندان حمایت شان را نیروهای دفاعی و امنیتی کشور بیان کردند و نظامیان کشور را مدافعان حقیقی مردم و کشور خواندند.

در این گردهمایی محمد‎انور خان اسحاقزی والی لوگر گفت که صلح در کشور تامین خواهد شد و ما صلحی را می‎خواهیم که در آن منافع ملی و ارزش های ملی ما پا برجا باشد.

وی افزود که نظام کنونی نظام مشروع است که به خواست مردم بوجود آمده است و اردوی‎ملی مدافعان حقیقی مردم و وطن است و هیچ کسی در متلاشی ساختن آن پیروز نخواهد شد.

 محمد شفیق پوپل رئیس اطلاعات و فرهنگ لوگر گفت که در اصلاح جامعه هر فرد مسئولیت دارد و ما وظیفه ایمانی و وجدانی خود می  دانیم تا حمایت خود را از این نیروهای اعلام کنیم.

وی افزود که قربانی جنگ های چندین دهه در کشور صرف افغان‌ها بوده اند و از همه جهانیان خواست که در معضلات و پایان خونریزیها در این کشور تلاش نمایند تا صلح دایمی وسرتاسری مطابق به خواست همه مردم تامین شود. در این گردهمایی همچنان  محب الله صالح عضو شورای ولایتی، سیدرسول احمدزی یکی  از متنفذان و سایر سخنرانان در صحبتی حمایت قاطع شانرا از نظام کنونی و نیروهای امنیتی اعلام کردند.

***

شهروندان پکتیا به گفته های نماینده طالبان درباره قوای مسلح کشور واکنش تند نشان دادند

آنان با برآمدن به جاده ها و اهدای گل به نیروهای امنیتی ودفاعی کشور ازآنان ابراز حمایت کردند.عباس استانکزی نماینده گروه طالبان در مذاکرات صلح انحلال قوای مسلح کشور را از پیش شرط های رسیدن به یک توافق جامع برای ختم جنگ خوانده است.درواکنش به این گفته ها گوشه وکنار کشور گواه راه پیمایی های حمایتی از قوای مسلح کشور بوده است.راه پیمایان درشهرگردیز مرکز پکتیا قوای مسلح کشور را نیروی مسلمان ، متعهد به افغانستان و اسلامی خواندند و ازطالبان خواستند تا از گفته هایی که سود آن به کشور های دشمن افغانستان است پرهیز کنند و برای رسیدن به یک توافق جامع صلح وپایان بخشیدن به جنگ های ویرانگر و فرسایشی ، انعطاف بیشتر از خود نشان دهند.

***

فعالان جامعه مدنی و علمای دین  درولایت غزنی ضمن تقبیح گفته های استانکزی نماینده گروه طالبان در نشست گفتگوهای صلح خواهان گفتگو های رو در روی حکومت افغانستان وگروه طالبان برای دست یافتن به یک صلح واقعی و پایدار شدند.

آنان با انتقاد از عدم تمایل طالبان برای گفتگو با حکومت می گویند که هرگونه گفتگو های صلح که حکومت افغانستان درآن به عنوان نماینده مردم حضور نداشته باشد ، اجرایی نیست و دردی را دوا نمی کند.

این علمای دین و فعالان مدنی درنشستی درشهرغزنی ازطالبان خواستند تا دست از ادامه ویرانگری بردارند و برای رسیدن به یک صلح پایدار در کشور با حکومت افغانستان رو در رو گفتگو کنند.

مولوی محمد روحانی عالم دین دراین نشست گفت: ” جنگ راه حل نیست و طرف های درگیر باید ازطریق گفتگو به اختلافات شان پایان دهند تا بیش ازاین افغانستان ویران نشود. “اوازطالبان خواست تا اگرمی خواهند به صلح دست یابند ، با حکومت افغانستان به عنوان نماینده مردم ، وارد گفتگو های رو در رو شوند.

***

فعالان جامعه مدنی هرات نیز در پیوند به گفتگوهای اخیر صلح کشور و ابراز نظرهای متناقض در مورد سرنوشت کشور و روند حکومت‌داری فعلی، نشست خبری‎یی برگزار کردند و نگرانی‌شان را بیان داشتند.سید اشرف سادات هماهنگ ‌کننده شبکه نهادهای جامعه مدنی هرات، وضعیت کنونی کشور را بسیار مخاطره آمیز و نگران کننده خواند و تأکید داشت که اگر شرایط فعلی کشور به درستی و آگاهانه مدیریت نشود بحران مخوفی در انتظار آینده مردم افغانستان خواهد بود.

وی با خوانش قطع‌نامه‌ یی، یگانه راه مترقی شدن کشور و رهایی از چالش‌های کنونی را در استقرار صلح واقعی و دایمی در این سرزمین بیان داشت.

سادات با خوانش این قطع‌نامه ابراز کرد که باید روند صلح کشور به هر شکل ممکن آن بتواند آینده روشن افغانستان را تضمین کند.

در این قطع‌نامه همچنین، بر قرار گرفتن منافع ملی در سرخط گفتگوهای صلح و مصالحه، به پیش بردن گفتگوهای صلح از سوی نماینده‌های حقیقی مردم و دولت در فضای روشن، تقویت و مسلکی‌سازی بیشتر نیروهای مسلح کشور، تقویت بیشتر نقش مردم در روند های ملی کشور و برخی موارد دیگر تأکید شده بود.

همچنین، غلام فاروق راسب یکی از فعالان مدنی، در این کنفرانس خبری تأکید بر استفاده از دست‌آوردهای اخیر کشور همچون تشکیل اردوی ملی کشور و توسعه آن داشت.

وی در پهلوی این از تعدیلات قانون براساس قوانین نافذه کشور تأکید کرد، و از طرف‌های روند مذاکرات صلح نیز خواست تا در روند صلح باید طبق دیدگاه مردم افغانستان به صلح دست یابند.

در کنار این، جواد عمید نیز تأکید بر استقرار صلح در پهلوی احترام به حاکمیت ملی در کشور داشت، وی می‌گوید: بدون در نظرداشت حاکمیت ملی در  روند  صلح، کشور عقب‌گرد تاریخی را دوباره تجربه کرده است که بحران دیگری در پی خواهد داشت.با این همه، فاطمه فراهی یکی دیگر از فعالان مدنی هرات، از کمرنگ بودن نقش زنان در روند صلح ابراز نگرانی کرد وگفت که تا کنون نیم‌پیکر جامعه نقش آشکار و تاثیرگذاری در این روند نداشته است.گفتنی است که این فعالان مدنی بر این باور اند، که نقش مردم افغانستان تا کنون در روند صلح در حاشیه قرار داشته است و نظریات آنان را نادیده گرفته اند که صلح تنها در میان گروه‌ها وآنان براساس منافع یکدیگر چانه‌زنی دارند.

ممکن است شما دوست داشته باشید