روزنامه ملی انیس

والی کابل: ۳۷درصد بودجۀ مبارزه با کرونا مصرف شده است

والی کابل می‌گوید که کمیتۀ اضطرار مبارزه با ویروس کرونا در ولایت کابل تاکنون ۳۷درصد کل بودجۀ اختصاصی این ولایت را برای مبارزه با ویروس کرونا مصرف کرده است. به سخن او، از مجموع ۵۰۰میلیون افغانی تاکنون ۱۸۷میلیون آن در بخش‌های صحی و کمک‌رسانی به خانواده‌های نیازمند در پایتخت به مصرف رسیده است.
محمدیعقوب حیدری، والی کابل در یک نشست خبری در کابل گفت که کمیتۀ اضطرار یا ادارۀ ولایت کابل برای مبارزه با ویروس کرونا ۵۰۰میلیون افغانی بودجه دریافت کرده است. والی کابل می‌افزاید که حدود ۲۵۰میلیون افغانی از این بودجۀ به بخش صحی اختصاص یافته بود و اکنون حدود ۴۰میلیون آن مصرف شده و ۲۰۰ میلیون دیگر آن آمادۀ مصرف است. این مقدار پول قرار است در بخش تجهیز شماری از کلینیک‌ها به مصرف برسد.

حیدری علاوه می‌کند که از مجموع ۲۵۰میلیون پول دیگر که در بخش کمک‌رسانی به خانواده‌های نیازمند اختصاص داده شده بود، اکنون ۱۴۷میلیون آن برای صرفیه بل برق و آب این خانواده‌ها انتقال یافته و حدود ۱۰۰میلیون پول دیگر در اختیار ادارۀ کابل قرار دارد.
والی کابل خاطرنشان می‌سازد که افزون بر این بودجۀ اختصاصی، کمیتۀ اضطرار مبارزه با ویروس کرونا در پایتخت بیش از ۱۴۰میلیون افغانی پول نقد و یک مقدار مواد غذایی را به ارزش حدود ۳۰۰ میلیون افغانی از سوی نهادهای خیریه دریافت و به نیازمندان توزیع کرده است.
آن چنانی که والی کابل می‌گوید، بودجۀ اختصاص یافته برای مبارزه با ویروس کرونا در ولایت کابل به گونۀ شفاف به مصرف رسیده و او حاضر به پاسخ‌دهی است. این همه در حالی است که بر اساس آمار رسمی تاکنون ۳۰هزار و ۹۶۷ شهروند کشور به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند.

ممکن است شما دوست داشته باشید