روزنامه ملی انیس

واقعات مثبت ویروس کرونا درکشور، سیر نزولی داشته است

وزارت صحت عامه، وضعیت افغانستان را در مبارزه با ویروس کرونا، قناعت بخش می داند.
داکتر احمد جواد عثمانی، سرپرست این وزارت می گوید: واقعات مثبت ویروس کرونا از هفته سیزدهم تا هفته سی وپنجم سیر نزولی داشته وبا افزایش اندک در هفته سی وپنجم، بار دیگر حالت نزولی به خود گرفته ودر هفته گذشته (هفته سی ونهم)، شمار واقعات مثبت تا ۶ درصد کاهش یافته است.
عثمانی، که روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با معین تعلیمات عمومی وزارت معارف، در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت- اداره ارتباطات عامه واستراتیژیک ریاست جمهوری صحبت می کرد، افزود: باز شدن پوهنتون ها ومکاتب نیز تاثیری بر وضعیت نداشته وآمار واقعات مثبت را افزایش نداده است. اما او رعایت نکات بهداشتی به خصوص استفاده از ماسک از سوی محصلین وشاگردان در پوهنتون ها ومکاتب را برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا نیاز جدی دانست.
عثمانی، با اشاره به آنکه ویروس کرونا هنوزهم در افغانستان وجود دارد، هشدار داد که برای جلوگیری از گسترش این ویروس به ویژه در موج دوم شیوع احتمالی آن، تدابیر محافظوی و وقایوی از سوی شهروندان در نظر گرفته شود.
او در حالی که از رسانه ها و مردم تقاضا کرد که ترس و وحشت از موج دوم کرونا را ترویج نکنند، اطمینان داد که در صورت بروز موج دوم کرونا، این وزارت آمادگی لازم برای عرضه خدمات صحی در مرکز، ولایت ها و روستا ها را بهتر از گذشته دارد.
داکتر ابراهیم شینواری، معین تعلیمات عمومی وزارت معارف در این کنفرانس خبری، با ابراز خرسندی از هماهنگی همکاری وزارت صحت عامه در زمینه مبارزه با ویروس کرونا گفت: وزارت معارف در هماهنگی با پیشنهادات وزارت صحت عامه به هدف جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، دروس حضوری درمکاتب دولتی وخصوصی را برای مدتی متوقف کرد و با هماهنگی این وزارت، در دو مرحله اقدام با بازگشایی مجدد مکاتب نمود.
شینواری اطمینان داد که این وزارت به خاطر تطبیق توصیه های صحی از سوی شاگردان در مکاتب، تلاش می کند و نظارت لازم در این زمینه وجود دارد.
او در همین حال، از اولیای شاگردان درخواست کرد که در راستای مصونیت و صحت فرزندان شان، با وزارت معارف همکار باشند.

ممکن است شما دوست داشته باشید