روزنامه ملی انیس

واحد اداری مرکزی جدید ایجاد می شود

بر اساس فرمان ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، واحد اداری مرکزی جدیدی تحت عنوان «وزارت ترانسپورت» با ادغام وزارت ترانسپورت، اداره هوانوردی ملکی، اداره خط‌آهن و ریاست ترافیک وزارت امور داخله با وزارت فواید عامه ایجاد می‌شود. به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، ایجاد این واحد اداری جدید به منظور تحقق به‌موقع و مؤثر اهداف و اولویت‌های جمهوری اسلامی افغانستان در راستای تأمین حکومتداری‌ خوب، نهادینه‌سازی اصلاح اداره عامه، تسریع روند سرمایه‌گذاری ستراتیژیک در عرصه زیربناهای کشور و رفع تداخل وظیفه یی میان نهادهای یادشده و تحقق اصل صرفه‌جویی در مصارف می‌باشد.

بر مبنای فرمان ریاست جمهوری تمام اسناد تقنینی این نهادها با هم مدغم می‌گردد و تا نهایی‌شدن روند ادغام نهادهای فوق‌الذکر و تکمیل طی مراحل تعدیلات ضروری در اسناد تقنینی مربوط، پیشبرد و تعمیل کلیه صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های قانونی آمرین اعطای درجه اول نهادهای فوق، به عهده متصدی وزارت فواید عامه می‌باشد.

به منظور پیشبرد این روند پروسه کمیته نظارت تحت ریاست معاون دوم ریاست جمهوری ایجاد می‌گردد تا بر کلیه مراحل ادغام بالاخص اجراآت مربوط به ادغام تشکیلاتی و بودجه یی نهادهای یادشده، به صورت مستمر نظارت کند و از پیشرفت پروسه ادغام، به ریاست جمهوری اسلامی افغانستان گزارش ارائه نماید. همچنین یک کمیته تخنیکی تحت ریاست وزارت فواید عامه امور تهیه و ترتیب طرح ادغام نهادهای فوق‌الذکر از لحاظ تشکیلاتی و بودجه‎یی را در همآهنگی با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و وزارت مالیه پیش برده و طی شش ماه پیشنهاد آن را به ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ارائه می‌کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید