روزنامه ملی انیس

هیچ قوتی ماهیت نظام و فصل های اول و دوم قانون اساسی را تغییر داده نمی تواند

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ظهر امروز با خبرنگارانی که به منظور پوشش خبری جریان مستقیم مذاکرات هیات جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان به دوحه پایتخت قطر رفته بودند، در ارگ دیدار کرد.
ابتدا وحید عمر مشاور ارشد رئیس جمهور و رئیس اداره ارتباطات عامه و استراتیژیک، ضمن خوش آمدید به خبرنگاران متذکره در رابطه به تجارب و تلاش های اطلاع رسانی آنان و فعالیت های رسانه ها، به رئیس جمهور معلومات مختصر ارائه نمود.
سپس خبرنگارانی که از دوحه برگشته بودند، در مورد دیدارها، مصاحبه ها و صحبت های شان با هیات دولت جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان، معلومات، چشم دیدها، تجربه ها و خاطرات شان را با رئیس جمهور غنی، شریک ساختند.
رئیس جمهور غنی ضمن خوش آمدید به خبرنگارانی که از دوحه برگشته اند، گفت که ما برای آغاز مذاکرات رو در رو، موانع موجود را با خرد جمعی افغان ها، برداشتیم.
رئیس جمهور با اشاره به نقش رسانه ها و خبرنگاران، گفت که ضمن بحث اساسی در بارۀ آینده، باید به سوالات مردم پاسخ گفته شود، زیرا جامعه باز ما تصمیم آزادانه می گیرند و در اینجا یک ارادۀ ملی موجود است.
رئیس جمهور با تاکید گفت که هیچ قوتی ماهیت نظام و فصل های اول و دوم قانون اساسی را تغییر داده نمی تواند و آغوش جمهوریت بسیار کلان است. وی افزود که جلوگیری از تصادم هدف ما بوده و ظرفیت آنرا نیز داریم.
رئیس جمهور غنی گفت که ویروس کرونا ضعف جهان و منطقه را نمایان کرد، از موج اول آن به آسانی عبور کردیم، اما تغییرات اقلیمی و موج پنجم تروریزم هنوز هم خطراتی است که مانند بسیاری از کشورها، ما را تهدید می کند و برای مدیریت آن باید به گونه مشترک، اقدامات اساسی صورت گیرد.
محمد اشرف غنی گفت که طالبان باید بدانند که با کدام گروه خاص نه، بلکه با جامعه مواجه اند و جهان نیز این را درک کند، خطراتی را که این ها به افغانستان آورده اند، هنوز هم رفع نشده است. رئیس جمهور گفت که به بحث صریح ملی در داخل نیاز داریم و همچنان صدای رسای زنان و جوانان هم شنیده شود. جامعه به ثبات و حدود فکری و اخلاقی نیاز دارد و باید به اصول خود به نتیجه برسد. وی افزود که بالای نیروی بشری و آزادی بیان، سرمایه گذاری های بیشتر خواهد شد.
رئیس جمهور غنی در اخیر سخنانش گفت: با وجود آنکه راه صلح دشوار است، اما باید دریچۀ صلح را به دروازه، جاده و دهلیز صلح مبدل نماییم. ما به نیمه راه منتظر بوده نمی توانیم و نه هم صلح را که خواست اساسی مردم ماست، فراموش می توانیم.

ممکن است شما دوست داشته باشید