روزنامه ملی انیس

هیله مجتبی: تأخیر در تشکیل کابینه جدید اعتماد مردمرا کمتر می سازد

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ ۶ میزان ۱۳۹۸ در افغانستان برگزار گردید و سرانجام با ادامه چند ماه کشکمش ها برسرنتایج انتخابات توافقنامه سیاسی میان رئیس جمهور محمد اشرف غنی و داکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی به امضا رسید اما تاهنوز کابینه جدید اعلام نشده است. خبرنگار روزنامه ملی انیس صحبتی را با چند تن از صاحب نظران در این زمینه انجام داده که نشر می گردد.
شهلا فرید استاد پوهنتون کابل و کارشناس مسایل سیاسی در مورد تشکیل کابینه جدید گفت: اختلافات سیاسی گذشته و تقسیم ۵۰ درصدی حکومت باعث گردیده تا تشکیل کابینه دولت جدید افغانستان با تأخیرمواجه شود.
خوشبختانه با امضای توافقنامه سیاسی میان رئیس جمهور محمد اشرف غنی و داکتر عبدالله عبدالله جنجال های سیاسی به پایان رسیده است ولی هنوز هم تشکیل کابینه جدید اعلام نشده است و تأخیر در تشکیل اعضای کابینه جدید اعتماد مردم را نسبت به حکومت فعلی کمتر می سازد چون مردم با مشکلات امنیتی در روز انتخابات ریاست جمهوری به پای صندوق های رأی دهی رفتند و برای کاندید مورد نظر خود رأی دادند. چالش دیگر که در تشکیل اعضای کابینه کنونی کشور وجود دارد معرفی برخی از چهره های غیر مسلکی و تخنیکی می باشد که مردم را نگران ساخته است و اکنون سهم ۵۰ در صدی در حکومت جدید سبب خواهد شد تا یکبار دیگر این افراد در تشکیل کابینه جدید معرفی شوند.
به نظر من در پنج سال گذشته در شخصیت های کاری افراد و اشخاص تغییرات زیادی بوجود آمده است ولی متأسفانه بیشتر کسانی که در کمپاین انتخاباتی همکار بودند و یاهم از نزدیکان آنها می باشند انتخاب می شوند.
درحالی که در افغانستان بیشتر شخصیت های با شهرت، نیک، مسلکی ، تحصیل یافته و دارای تجارب کاری بهتر وجود دارد نباید رهبران سیاسی کشور دقت بیشتر بر این کنند که این افراد در انتخابات کمپاین کردند یا خیر؟ پس به نظر من اگر با این معیار ها افراد در تشکیل کابینه جدید انتخاب شوند هم در وظایف خویش موفق خواهند بود و هم آنها جرأت انجام فساد را نخواهند کرد.
در حال حاضر مشکل بیماری کرونا در افغانستان به اوج خود رسیده است و ما ضرورت داریم که چندین نهاد به خاطرء ارائه خدمات برای حل مشکلات بیماری کرونا در افغانستان وجود داشته باشد در مجموع عدم تشکیل کابینه جدید به خاطر عرضه خدمات بهتر تأثیرات منفی بالای مردم داشته است.
فضل الرحمن اوریا کارشناس مسایل سیاسی گفت: حکومت جدید به اساس تقسیم میان دو تیم پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری ساخته می شود و تا حال کابینه جدید به خاطر جنجال ها بالای تقسیمات قدرت تشکیل نیافته است و هر کس کوشش می کند تا منافع بیشتر را بدست بیاورد در مجموع این مشکلات باعث گردیده تا ایجاد تشکیل کابینه جدید به تعویق بی افتد و من فکر می کنم که کابینه جدید در آینده ناکارا خواهد بود.
هیله مجتبی کاندیدای انتخابات گذشته ولسی جرگه در مورد تشکیل کابینه جدید گفت: تا اکنون تشکیل کابینه جدید به دلیل چانه زنی ها میان هر دو تیم اعلام نگردیده است و هر دو طرف تلاش می کنند تا چهره های نزدیک خود را که در کمپاین انتخابات ریاست جمهوری همکاری کردند در سمت های کلیدی حکومت معرفی کنند.
وی به پاسخ سوال مبنی بر این که چگونه افراد و اشخاص در کابینه جدید گماشته شود، افزود: باید این بار در تشکیل کابینه دولت جدید افغانستان ضوابط در نظر گرفته شود و نباید ضوابط را قربانی روابط کرد.
موصوف افزود: باید افراد مسلکی و با تعهد و برنامه در وزارت ها معرفی شوند تا برای ملت رنج دیده افغانستان خدمت نمایند.
وی دراخیرصحبت هایش، از نمایندگان مردم درولسی جرگه افغانستان می خواهد که برای نامزد وزیرانی رأی اعتماد بدهند که واقعاً برای این خاک و ملت رنج دیده افغانستان دلسوز باشند و خدمت کنند.
خواجه نصیراحمد صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید