روزنامه ملی انیس

هیئت  موظف برای بررسی  منار غور به آن ولایت سفر می کند

 به ریاست پوهاند محمد‌رسول باوری معین فرهنگ وهنر وزارت اطلاعات وفرهنگ دیروز جلسه  هیئتی که به خاطر بررسی  وضعیت منار غور موظف شده است  برگزار شد.

 به گزارش خبرنگارآژانس باختر، درآغاز این جلسه پوهاند باوری گفت: منار جام یکی ازآبده های تاریخی دوران اسلامی درافغانستان می باشد و یونسکو آن را درفهرست  میراث های فرهنگی جهان شامل کرده است . پوهاند باوری افزود که یکی از وظایف وزارت اطلاعات وفرهنگ حفظ آبده های تاریخی درکشور می باشد واین وزارت بااستفاده از امکانات موجود وهمکاری یونسکو وهیئتی  که از طرف کابینه دراین مورد تعیین شده است، ساحه را از نزدیک بررسی می کند ودرمورد ترمیم آن تصمیم اقدام می کند. بعد مهندس عبدالاحد عباسی رئیس حفظ آبده های  تاریخی وزارت اطلاعات وفرهنگ پیرامون وضعیت فعلی منار جام وهیئتی  که از طریق  این وزارت قبلاً فرستاده شده بود معلومات داد.

  دراخیر اشتراک کنندگان پیشنهاد ها ونظریات شان را ابراز کردند.

منارجام  حدودهشت صد سال قبل دردوران سلطان غیاث الدین غوری ساخته شده است .

ممکن است شما دوست داشته باشید