روزنامه ملی انیس

هیئت رهبری وکارمندان وزارت اطلاعات وفرهنگ خون اهدا کردند

هیئت رهبری و کارمندان وزارت اطلاعات وفرهنگ دیروز ، ۳۱ هزارو ۵۰۰ سی سی خون به تیم بانک مرکزی خون وزارت صحت عامه اهدا کردند.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، درمراسم اهدای خون ، پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات وفرهنگ درصحبتی  دلیری ، رشادت و قهرمانی های نیروی های امنیتی و دفاعی کشور را ستایش کرد و گفت: ما دومکلفیت داریم یکی تطبیق فرمان رئیس جمهور کشور مبنی به اهدای خون برای نیازمندان نیروهای امنیتی و دفاعی  کشور و دوم حمایت و پشتیبانی ازاین نیرو ها که خود را سپر میکنند و از مردم کشور دفاع می کنند.

پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین مالی ، اداری و گرځندوی وزارت اطلاعات وفرهنگ نیز خاطرنشان کرد که اهدای خون کمترین سپاسگزاری از خدمات شایان نیروی های امنیتی و دفاعی کشوراست  که در راه دفاع از نوامیس ملی ، سرحدات  تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور تلاش می کنند.

وی افزود که  وزارت اطلاعات وفرهنگ ازتلاش های نیرو های امنیتی و دفاعی کشور  به خصوص درحادثه اخیر کابل که از خود دلیری وقهرمانی نشان دادند،  قدردانی ویژه می کند.

همینگونه داکترعنایت الله هاشمی رئیس بانک مرکزی خون وزارت صحت عامه ، مفاد اهدای خون را از دیدگاه صحی و اسلام توضیح کرد و گفت که اهدای خون ازدیدگاه اسلامی ثواب دارد و ازلحاظ صحی کسانی که خون اهدا می کنند کمتربه امراض مختلف مبتلا می شوند.

وی ازهیئت رهبری و کارمندان وزارت اطلاعات و فرهنگ تشکر کرد که همیشه درراستای اهدای خون  به بانک مرکزی خون ، سهم فعال گرفته اند.

همچنان رئیس بانک مرکزی خون درپاسخ به سوال خبرنگار آژانس باختر مبنی برچگونگی توزیع و مصرف خون ازطریق بانک مرکزی خون ، گفت که خون به صورت رایگان یا مبادل پس از انجام معاینات و تثبیت عاری از میکروب امراض ساری به هدایت و تصدیق داکتر، دراختیارنیازمندان قرارداده می شود.

اوگفت که فروش خون به صورت جدی منع می باشد و کسانی که به چنین کارمبادرت می ورزند با آنان برخورد جدی قانونی صورت می گیرد.

دراخیراین مراسم داکترخالد بابکرخیل مسوول دیپارتمنت جمع آوری خون بانک مرکزی خون گفت که هیئت رهبری وکارمندان وزارت اطلاعات فرهنگ  امروزدرمجموع ۳۱ هزار و ۵۰۰ سی سی خون به خاطرنجات  جان مجروحان نیرو های امنیتی و دفاعی کشور و سایرنیازمندان اهدا کردند.

ممکن است شما دوست داشته باشید