روزنامه ملی انیس

هیئتی به خاطر ترمیم منارجام  به ولایت غور می رود

قراراست هیئتی به خاطر بررسی و ترمیم منار جام درآینده نزدیک به غور برود.

به گزارش خبرنگارآژانس باختر: نشستی در این خصوص که دیروز به ریاست پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات وفرهنگ و به حضورداشت نمایندگان نهاد های ذیربط ، برگزار شد .

دراین نشست معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات وفرهنگ گفت که حفظ و نگهداری میراث های فرهنگی و آبدات تاریخی کشور تنها وظیفه وزارت اطلاعات وفرهنگ نیست و باید تمام مردم درحراست آبده های تاریخی بکوشند.

وی گفت : معلوماتی که ازقبل دررابطه به وضعیت منارجام دراختیار هیئت قراردارد ، با معلومات جدیدی که هنگام بازدید از منارجام  حاصل خواهند کرد ، یکجا خواهد شد و درنتیجه به ترمیم آن اقدام خواهند کرد.

وی تاکید کرد که این هیئت باید یک برنامه تدابیری مشخصیث برای جلوگیری از حوادثی که می تواند درآینده منار جام را تهدید کند ، ترتیب کند و به مرکز بیاورد. همینگونه اشتراک کنندگان نشست  نیز نظریات وپیشنهاد های شان را دراین مورد ابراز کردند.

ممکن است شما دوست داشته باشید