روزنامه ملی انیس

همگرایی های دلسوزانه به خاطر مردم می تواند راهکشای صلح و ثبات در افغانستان باشد

صدای صلح خواهی و تلاش برای دستیابی به صلح و آرامش در افغانستان درست زمانی طنین انداز گردیده است که سومین دور نشست ها و مسافرت نماینده خاص وزارت خارجه امریکا بعد از رایزنی ها و گمانه‎زنی ها به پایان خود نزدیک شده است، زلمی خلیل زاد در آخرین نشست خود در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی به اشتراک نمایندگان عربستان سعودی، امارات متحده عربی و پاکستان به خاطر هموار سازی راه دستیابی به مفاهمه و مذاکره مستقیم با حکومت افغانستان انجام داد، ولی بر اساس برداشت تحلیل گران سیاسی طوری که انتظار می رفت نتایج مطلوبی که بتواند گره از مشکل افغانستان مبنی بر تأمین صلح از طریق مذاکره بگشاید نصیب نماینده خاص امریکا تا اکنون نشده است و با اگر و مگرهای نمایندگان طالبان در نشست ابوظبی تسریع روند صلح افغانستان تا اندازه به کندی مواجه گردید. دیدگاه های وجود دارد که گروه اشتراک کنندگان طالبان آن طوری که لازم بود از صلاحیت های کاری برخوردار نبودند، چرا که از عدم صحبت و ملاقات شان با هیئت صلح افغانستان کاملاً این موضوع روشن می گردد، لهذا از امکان بدور نیست هدایت کنندگان گروه طالبان در برخورد شان و هدایت کردن طالبان در نشست های بعدی تجدید نظر نموده از اگر و مگرهای غیر لازم صرف نظر کنند، شاید هم در شانس بعدی به خاطر جلوگیری از برباد رفتن اعتبار خویش در نزد حامیان شان برای مذاکره و مفاهمه با نمایندگان افغانستان آمادگی زیادتر گرفته و برای دستیابی به صلح تلاش کنند. این در حالیست که بی اعتنایی طالبان مبنی بر عدم ملاقات و مذاکره با هیئت صلح افغانستان، از نظر نماینده خاص وزارت خارجه امریکا آقای زلمی خلیل زاد یک اشتباه بزرگی تلقی می گردد، اگرچه پروسه فعالیت های خلیل زاد در ملاقات با کشورهایی که در روند صلح افغانستان نقش سازنده دارند و ملاقات های نماینده خاص وزارت خارجه امریکا با نمایندگان طالبان در قطر و در نشست ابوظبی مؤفقیت آمیز بوده و در هموار شدن راه مذاکره با دولت افغانستان تأثیرات خاص را همراه خواهد داشت، زیرا در ملاقات هایی که خلیل زاد با طالبان انجام داد، دیدگاه و پیشنهادات گروه طالبان را در پروسه صلح افغانستان تا اندازه بدست آورد با رئیس جمهور افغانستان، هیئت صلح و نمایندگان احزاب سیاسی شریک ساخت.

خلیل زاد در مذاکره با طالبان در نشست ابوظبی که نمایندگان عربستان سعودی، امارات متحده عربی و پاکستان نیز حضور داشتند از لابلای صحبت های پیشنهادی طالبان دریافت کرد که آنان نظر دارند نماینده امریکا تلاش نماید تا موضوع تبادله زندانیان، آتش بس ششماهه و برآمدن نیروهای امریکایی و در مجموع خارجی را شامل پلان کاری خود در روند صلح شامل سازد که این موضوع نظر و دیدگاه زمامداران پاکستان را در گفتار و دیدگاه طالبان برملا می سازد.

اما از نظر آگاهان امور سیاسی این دیدگاه و نظر پیشنهادی که خلیل‎زاد از طالبان بدست آورد یا مسایلی که پیرامون آن با طالبان صحبت داشت، اگرچه در حقیقت راهکار هموار شدن راه مذاکره و مفاهمه و زمینه ساز دستیابی به صلح از طریق مفاهمه گفته می شود، ولی اگر و مگرهایی که در عدم حضور نمایندگان و هیئت صلح افغانستان در نشست ابوظبی صورت گرفت نمی تواند دریچه صلح را در فرصت های نزدیک بگشاید و از جانب دیگر بعضی از پیشنهاداتی را که نمایندگان طالبان با هیئت اشتراک کننده در نشست ابوظبی و زلمی خلیل زاد طرح کردند بر اساس شرایطی که از نگاه امنیتی در افغانستان جریان دارد، یگانه نیاز مردم کشور ما فقط تأمین صلح و امنیت بوده راهکار دستیابی به صلح در افغانستان را رئیس جمهور کشور ما طی طرح همه جانبه دومین نشست کابل طرح بدون شرط و شرایط را برای طالبان که از طریق مذاکره و مفاهمه جنبه عملی پیدا می کند پیشکش نمود، اما طالبان در نشست ابوظبی شرایطی را برای اعلان صلح و مذاکره و قطع جنگ طی ملاقات خود با اشتراک کنندگان نشست که نماینده امریکا آقای خلیل زاد آنرا رهبری می کرد مطرح ساختند که شامل برآمدن قطعات نظامی امریکا تبادله زندانیان، کشیدن نام قوماندانان از  لیست سیاه می باشد.

این در حالیست که در نشست ابوظبی، نمایندگان هیئت صلح افغانستان در ابوظبی بودند در نشست شرکت نداشتند. در حالیکه از ابتدای پروسه صلح دولت افغانستان و کشورهای طرفدار صلح و ثبات در افغانستان می‎باشند، انجام هر نوع مذاکره و ملاقات در مورد صلح افغانستان را در حضورداشت افغانها و طی جلسات بین الافغانی مشروط ساختند به این معنی که هیچ فرد و گروپی نمی تواند در غیاب حکومت افغانستان در مورد صلح و ثبات در افغانستان تصمیم اتخاذ کند و این موضوع از طریق خلیل زاد نیز در تمام صحبت ها و ملاقات هایش مطرح گردیده است.

اینکه گروه مذاکره کننده و اشتراک کننده در نشست ابوظبی و نمایندگان کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی، پاکستان و نماینده خاص وزارت خارجه امریکا خلیل زاد طی رایزنی هایی که با طالبان انجام داده اند، تا چه اندازه برای هموار شدن راه دستیابی به صلح از طریق مذاکره رویارویی طالبان با دولت و هیئت صلح افغانستان تلاش شان کارگر خواهد افتاد در یک ابهام و نتایج نامعلومی قرار دارد.

ولی کارشناسان عرصه های سیاسی، موضوع عدم صحبت و ملاقات طالبان را با هیئت صلح دولت افغانستان در نشست ابوظبی درهم نظری با زلمی خلیل زاد یک اشتباه جبران ناپذیر و وقت کشی تلقی می کنند. گفته می شود افرادی که به نمایندگی از طالبان در نشست ابوظبی حضور داشتند، بدون صحبت و مذاکره با نمایندگان دولت و هیئت صلح افغانستان نمی توانند به نتایج مثبت دست یابند، از امکان بدور نیست که گروه طالبان با این حرکت اشتباه آمیز خود، در عدم صحبت با هیئت صلح افغانستان اعتبار شان را که شاید به اشاره زمامداران پاکستان که بانی و حمایت گر این گروه به شمار می رود سازماندهی شده باشد از دست بدهند.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید