روزنامه ملی انیس

همکاری آلمان با افغانستان نقشه راه افغان-آلمان برای حفاظت زیرساخت های پایدار

نمایندگان وزارت مالیه، همکاری افغان-آلمان، سفارت آلمان و دیگر منسوبین وزارت خانه ها، بر اهمیت عملیات و حفاظت در پیشرفت زیرساخت‌ها تأکید کردند. در ورکشاپ، موارد کلیدی یک مسوده راجع به تفاهم میان حکومت افغانستان و حکومت آلمان پیرامون حفظ و مراقبت از زیرساخت‌ها دیروز مورد بحث قرار گرفت و نقشه راهی بسوی آینده‌ی فعال نگه داشتن زیرساخت‌ها ترتیب شد. هر دو طرف در صورت برآورده شدن شرایط، متعهد به پیشبرد هستند. در ماه ثور سال جاری، روی این نکته توافق شد که تعهد به پرداخت ۴۰ میلیون یورو به سکتور انرژی مشروط به پیشرفت در حفظ و مراقبت زیرساخت‌ها خواهد بود.

خانم ناهید سرابی، معین وزارت مالیه، این برنامه را افتتاح نمود و گفت: «بسیار مهم است که تخصیص بودجه برای حفظ و مراقبت، در مطابقت با اولویت‌های توسعه‌ای دولت باشد.» وی افزود: «فعال نگه داشتن و مراقبت از زیرساخت‌ها، یک بخش حیاتی از هر پروژه زیربنایی است و باید به آن توجه و دقت صورت گیرد.»

تأسیس راهبردهای عملیات و حفاظت و نیز توافق روی عملیات و حفاظت با نهادهای شریک مربوطه، یک عنصر الزامی برای سرمایه گذاری مداوم بوده و پیش نیاز سرمایه گذاری های جدید و پلان شده است. در مراسم، هر دو طرف افغانی و آلمانی بر اهمیت فعالیت‌های مرتبط با عملیات و حفاظت موثر پافشاری کردند و ضرورت های رسیدن به پیشرفت را مشخص نمودند.

در ورکشاپ، موارد مهمی که مانع موثر بودن عملیات و حفاظت بوده اند، شناسایی شد. مسأله بودجه موضوع کلیدی بحث بود، مثل اینکه تمویل زیرساخت های عملیات و حفاظت یک چالش مدام است. هنگامی که توافق عملیات و حفاظت صورت می‌گیرد، بودجه‌ی اختصاص یافته به این مقیاس‌ها غالبا برای پوشاندن هزینه های عملیات و حفاظت کافی نیست و یا به دلیل اختلافات سیاسی و نهادی داده نمی‌شود.

مسأله دیگری که مورد بحث قرار گرفت این بود که برای اهداف عملیات و حفاظت با کمبود کارمند مواجه هستیم و یا کارمندان، واجد شرایط انجام دادن مقیاس های عملیات و حفاظت درخواست شده، نیستند. همکاری افغان-آلمان همیشه بر حمایت از پیشرفت مهارت های کارمندان عملیات و حفاظت، از طریق ارتقای ظرفیت و کورس های آموزش مسلکی، تأکید داشته و دارد.

آقای کریستوف پلیکیس، سرپرست سفارت آلمان در افغانستان تاکید کرد: «زمان رسیدگی به چالش‌ها در بخش عملیات و مراقبت، همین اکنون است. نسل‌های آینده برای توسعه پایدار، به زیرساخت‌های امروز نیاز دارند.»

از طرف افغانستان، پالیسی عملیات و حفاظت توسط کابینه در سال ۱۳۹۷ تصویب شد. طرف آلمانی، از پالیسی ستایش به عمل آورد که خود یک قدم عمده و اساس محکم برای کسب دست آوردها در عملیات و حفاظت می باشد. این همسویی چارچوب پلان گذاری واقع بینانه‌را راجع به فعالیت های عملیات و حفاظت به علاوه منابع بودجه ای، می‌سازد. تأمین سرمایه گذاری برای عملیات و حفاظت و نگهداری مقیاس های زیرساختی، به شمول آب، انرژی، جاده ها، ساختمان های مکتب، کانال های آبیاری و حمایت در مقابل سیل، برای پیشرفت اجتماعی و اقتصادی پایدار مهم است. بر اساس یک تحقیق داخلی، کم تر از یک پنجم مقیاس های زیرساختی پلان شده و فعال با یک توافق نامه مناسب عملیات و حفاظت همراه است. به همین دلیل، همکای افغان-آلمان از طرح های عملیات و حفاظت حمایت کرده، و عملیات پایدار سهولت های زیرساختی را یک اولویت مهم برای سال‌های آینده می‌داند. همکاری افغان-آلمان به دنبال توسعه شرایط زندگی و چشم اندازهای آینده شهروندان افغان است تا آنان از زندگی عاری از فقر، بیجا شدگی، خشونت و افراطیت لذت ببرند. حکومت آلمان مادامی که شرایطی که توقع می‌رود برآورده شود، بر حمایت خود از مقیاس های زیرساختی افغان ادامه می‌دهد.

ممکن است شما دوست داشته باشید