روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

همه باید در قسمت پاکی و صفایی شهر خود کوشا باشیم

یکی از ویژگی های مردم متمدن و با فرهنگ، رعایت نمودن فرهنگ شهر نشینی است و هر شهروند باید توجه خاصی بر محیط ماحول خویش داشته باشد، زیرا شهر به مثابه خانه بزرگ است همان طوری که در حفظ، پاکی و صفایی خانه های ما تلاش می کنیم به پاکی شهر خویش نیز تلاش نماییم،اما متأسفانه بعضی ها به نحوی از انحا آسیب و ضرر را به پاکی شهر روا می دارند، طور مثال بعضی از راننده ها وقتی آب یا هم نوشابه را میل می کنند قوطی خالی آنرا از شیشه موتر به سرک پرتاب می کنند یا بعضی از شهروندان ما خوراکه هایی را که در شهر نوش جان می کنند ظروف یکبار مصرف، کاغذ، اخبار آنرا در جاهای نامناسب می ریزند که این عمل آنان خلاف فرهنگ شهر نشینی است.
اگر کثافات در جای مخصوص انداخته شود ریاست تنظیف میتواند به خوبی وظایف خودرا درقسمت جمع آوری و انتقال آن انجام دهد وازطرف دیگر از آلودگی وانتشار امراض نیز جلوگیری می شود.
همچنان شهروندان جهت پاکی محیط شهر همیش باید با کارکنان شاروالی کابل همکار باشند و آنان را در پاکی و صفایی شهر یاری رسانند.

واضح است که آداب و فرهنگ شهر نشینی بستگی به آداب خانوادگی نیز دارد و طرز برخورد زندگی شهروندان در پاکی و صفایی شهر از جمله اصول اساسی زندگی اجتماعی را تشکیل می دهد.

شیوه برخورد اجتماعی، شیوه اکتسابی است که مردم، اول از خانواده بعد از اجتماع می آموزند و مطابق با این اندوخته ها عمل می‎کنند.باید آگاهی دهی از اصول شهر نشینی، از خانواده ها شروع تا سطح منطقه، قریه وشهر بالاخره جامعه گسترش یابد تا یک محیط سالم داشته باشیم.

از سویی هم پاکی و صفایی شهر به همه نهاد های مسئول عرصه محیط زیست مرتبط است این نهادها کمپاین های مختلف را در عرصه پاکی و صفایی شهر و ترویج فرهنگ جمع آوری کثافات از کوچه ها، قراو قصبات و ریختن آن در زباله دانی ها انجام بدهند.

افرادی در شهر هستند که نظافت را مراعات نمی کنند، آنان باید خود را از فرهنگ و آداب شهرنشینی و پاک نگهداشتن محیط شهر آگاه سازند.

گرچه دولت در این بخش توجه زیاد نموده و از طریق شاروالی کارهای بیشتری را جهت سرسبزی و پاکی شهر به راه انداخته، ولی شهرهای بزرگ با جمعیت زیاد مشکل است به آن رسیدگی شود.

بناءً از تمام مردم خواهش می‌کنم در پاکی محل و شهر خود سهیم شوند، شاروالی، تنها نمی تواند در صفایی شهرها کار کند.فرهنگ شهر نشینی را درست یاد گیریم و به آن درست عمل نماییم، درغیرآن هیچگاه نمی توانیم شهر پاک داشته باشیم، اگر ما به خارج از کشور برویم، متوجه می شویم که شهروندان آن در قسمت پاکی و صفایی شهرشان بسیار اصولی رفتار می کنند، ما هم باید از آنان یاد گیریم و آن روش ها را در محیط شهر خود تطبیق کنیم.

زیرا فرهنگ شهر نشینی مختص به یک محل ویامکان یا فرد نیست، هر شهروند افغانستان مکلف است تا در قسمت پاکی وصفایی کشور سهم خودرا اداء کند.

آرزو دارم فرهنگ شهر نشینی را همه شهریان بیاموزند به خصوص پایتخت نشینان، چون پایتخت یک کشور نمایندگی از سلیقه تمام مردم آن میکند.

مسعود صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید