روزنامه ملی انیس

همآهنگی و تشریک مساعی میان نیروهای امنیتی در جریان فعالیت های تصفیوی از خسارات جانی ومالی ناشی از حوادث غیر مترقبه جلوگیری می کند

بررسی و تجارب فعالیت های دفاعی و عملیات های تصفیوی در شرایط و وضعیت های مختلف، در حالیکه پیروزی های چشم گیری‎را در قبال داشته است نشان می دهد زمانی که فعالیت های تصفیوی  محاربوی با همآهنگی و تشریک مساعی نیروهای امنیتی اعم از خارجی و داخلی انجام می شود، می تواند پردست آورد باشد به شرط آنکه قبل از آغاز فعالیت تشریک مساعی با مشوره میان قوت های شامل محاربه و عملیات ها سازماندهی گردد، به این معنا که هر کدام از صنوف قوت های شامل فعالیت های محاربوی در مطابقت به شرایط توجه نمایند که نیروهای خودی داخلی در مطابقت به تعلیمنامه های نظامی و تدابیر پیشگیرنده جلوگیری از تلفات افراد ملکی و راه اندازی فعالیت های تصفیوی در همآهنگی تمام نیروها توجه نمایند و نگذارند که نیروهای دشمن با جای گرفتن در میان خانه های مردم، نیروهای امنیتی را مورد حمله قرار دهند و از افراد ملکی برای خود سنگر بسازند و به مثابه سپر دفاعی از مردم ملکی استفاده کنند، در چنین روال لازم است تا نیروهای کشفی جریان تحرکات دشمن را به صورت درست تحت مراقبت داشته و با ارائه کوردینات های مشخص از نیروهای هوایی کمک بخواهند و نقاط مهمی که دشمن از آنجا بالای مردم محل یا نیروهای امنیتی آتش می کنند برای توبچی که در اخیر صفوف محاربوی قرار دارند  کوردینات داده و خود مراقب نخستین انداخت توبچی نیز باشند تا ضربات وارد شده افراد ملکی را خساره مند نسازند و از کشته و زخمی شدن افراد ملکی که در زیر اثر دشمن قرار دارند جلوگیری گردد، زیرا اکثراً دیده شده که با ارائه کوردینات های غلط و بی مورد، راپورهایی که از طریق گروپ های پیشرو داده می شود تعداد زیادی از افراد ملکی بالاثر بمب های طیارات و ضربات توبچی زخمی و شهید می شوند، چرا که دشمن مردم را سپر ساخته است.

در چنین حالتی که جنگ به شدت ادامه دارد، تفکیک دوست و دشمن نهایت دشوار است و آن هم در شرایطی که دشمن مردم را سپر قرار داده و از عقب آنان بالای نیروهای امنیتی آتش می کنند.

بدون شک همآهنگی و تشریک مساعی در شرایطی که انجام فعالیت های هجومی ادامه دارد می تواند وحدت و یکپارچگی نیروهای امنیتی را در قبال داشته باشد و این همآهنگی بیانگر پختگی و مهارت های مسلکی نیروهای امنیتی می باشد، با تداوم و تعمیم همین تجارب و راهکارها و استفاده درست از تشریک مساعی و همآهنگی نیروها در سرکوب دشمن می توان پیروزی های زیادی را به دست آورد.

آگاهان عرصه نظامی به این باور اند که هرگاه همآهنگی کامل میان نیروهای شامل عملیات ضعیف سازماندهی گردد، نه تنها ضربات کاری به دشمن وارد نمی گردد، بلکه صفوف نیروهای داخل فعالیت های تصفیوی، با پراکندی دچار می شوند، دستاوردها و پیروزی های چشم گیری نصیب آنان نمی گردد، چنان که همین عدم همآنگی و تشریک مساعی میان نیروهای امنیتی در جلوگیری از حملات غیر مترقبه گروه طالبان در ولسوالی ها و شهر غزنی سبب شد که دشمن امکان داخل شدن به شهر غزنی را به دست آورد و خسارات زیادی مالی و جانی را بالای مردم بیگناه غزنی وارد سازد.

بناءً این همآهنگی نه تنها در هنگام فعالیت های محاربوی و تصفیوی مورد استفاده قرار می گیرد، بلکه از نگاه زندگی اجتماعی و فعالیت های روزانه همین تشریک مساعی به عنوان وحدت و یکپارچگی مردم نیز به کار می رود و در حل منازعات قومی و قبیلوی از آن استفاده می گردد.

با در نظرداشت اهمیت و تأثیرات قوی تشریک مساعی در هنگام فعالیت های تصفیوی، مسئولان با تجربه نظامی همیشه تلاش می ورزند تا قبل از انجام فعالیت های محاربوی تشریک مساعی در میان صفوف مختلف نیروهای امنیتی ایجاد نمایند و با تحکیم همآهنگی میان نیروهای امنیتی تحرکات نظامی را بالای دشمن انجام دهند.

قوماندانان شامل وظیفه تلاش می کنند تا برای تحکیم همآهنگی و تشریک مساعی نیروها، در قدم اول هر یک از جزوتام های تحت امر خویش را با آشنا ساختن به محیط و ساحات عملیات با درنظرداشت کوردینات های تعیین شده به وظیفه بگمارند و ساحه مسئولیت هر یک جزوتام ها مشخص و برای سرکوب دشمن این نیرو تجارب و مهارت های مسلکی خویش را به کار می گیرند. با چنین رهبری سالم و قومانده واحد که تمام مشخصات لازمه تشریک مساعی در آن رعایت می گردد، بدون شک پیروزی های زیادی را با سرکوب کامل دشمن بدست می آورند، چرا که با سازماندهی درست نیروهای شامل فعالیت ها که تمام جزئیات تشریک مساعی رعایت می گردد  تمام فعالیت های دشمن مهار گردیده، زیر ضربات کاری نیروهای امنیتی قرار می گیرند و در کم ترین فرصت ساحات تحت اداره دشمن کاملاً تصفیه و نیروهای دشمن متواری می شود و یا در زیر رگبار توب و تانک های نیروهای امنیتی خورد و خمیر می گردند و نیروهای امنیتی ما افتخارات و دستاوردهیا زیادی کسب می نمایند.

بنابر همین ملاحظات و تأثیر تحکیم تشریک مساعی در عرصه نظامی، مسئولان نیروهای امنیتی فعالیت های امنیتی را انجام می‎دهند تا از فعالیت های دشمن جلوگیری گردد و از تلفات افراد ملکی و نظامی کاهش به عمل آید. اما نباید فراموش کرد که در تحکیم تشریک مساعی وحدت عمل و نظر در میان قوماندانان یک امر حتمی گفته می شود.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید