روزنامه ملی انیس

هشدار نمایندگان تقابل‌های داخلی نظام را با فروپاشی مواجه می‌کند

نمایندگان مجلس نسبت به تقابل‌های ایجاد شده میان وزارت خارجه و ارگ و دو مجلس شورای ملی هشدار داده می‌گویند که این مسأله نظام سیاسی را با فروپاشی مواجه می‌سازد.

به گزارش خبرگزاری جمهور برخی نمایندگان در نشست دیروز مجلس با اشاره به تقابل دیدگاه میان وزارت خارجه و ارگ و برکناری سخنگوی وزارت خارجه از سوی ارگ و رد این برکناری از سوی ریاست اجرائیه و همچنین تنش میان دو مجلس می‌گویند که این تقابل‌ها ضد منافع ملی کشور است.

عبدالقیوم سجادی یکی از نمایندگان مجلس با اشاره به این تقابل‌ها گفت که همه طرف‌های داخلی موضوع صلح و انتخابات باید نسبت به قضایا مسئولانه برخورد کنند.

سجادی گفت: “هرگونه تقابل میان دستگاه‌های مختلف دولتی در شرایط حساس کنونی جفای کلان در حق ملت افغانستان است؛ امروزه ما نیاز داریم که یک موضع مقتدر در مورد صلح داشته باشیم و هماهنگی بیشتر در مورد انتخابات به وجود آوریم.”

به گفته او، از یک طرف دشمنان افغانستان در تلاش به بن‌بست کشیدن انتخابات اند و از طرف دیگر معامله بر سر سرنوشت مردم در بیرون از کشور جریان دارد؛ بناً هرگونه دامن زدن به تقابل‌های داخلی آب انداختن به آسیاب دشمن است.

او تاکید کرد که اتقاق نظر نهادهای داخلی نباید بیشتر از این صدمه ببیند.

از سوی دیگر، منورشاه بهادری دیگر عضو مجلس نیز گفت که نظام سیاسی در یک کشور زمانی فرو می‌پاشد که یا اعضای تشکیل دهنده نظام در تقابل قرار گیرند و یا مردم با آن نظام مخالفت کنند.

بهادری افزود، هم اکنون تقابل‌های که در نهادهای داخلی نظام سیاسی افغانستان وجود دارد خطر ناک بوده و نظام را با فروپاشی مواجه کرده است.

به گفته او، این تقابل‌ها در شرایط کنونی هیچ دردی از دردهای مردم افغانستان که همه روزه کشته می‌شوند، را دوا نمی‌کنند.

این در حالی است که وزارت خارجه، سفر هیات طالبان به پاکستان برای آغاز دوباره روند صلح افغانستان امیدوار کننده خوانده؛ اما ارگ ریاست جمهوری گفته که این موضع حکومت نیست و هیچ تلاشی بدون حضور دولت افغانستان، کشور را به صلح نزدیک نمی‌کند.  

ممکن است شما دوست داشته باشید