روزنامه ملی انیس

هشتمین دور کنفرانس نتایج صحت  در وزارت صحت عامه راه اندازی شد

هشتمین دور کنفرانس نتایج صحت دیروز در تالار وزارت صحت عامه برگزارشد.

به گزارش خبر نگارآژانس باختر، در این کنفرانس دست آورد های وزارت صحت عامه  در بخش های  مختلف به ارزیابی گرفته شد وبه خاطرغلبه به دشواری هاراه بیرون رفت به بحث گرفته شد.

دراین کنفرانس شریک ساختن نتایج  پژوهشگران ملی و بین المللی و همه ‌پرسی‌هایی که در بخش های مختلف انجام شده است نیز از مسایل مورد بحث این کنفرانس مطرح شد تا بر اساس  یافته های این بررسی ها  راهکارمناسب ترتیب شود.

داکتر فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه کشور راه اندازی این کنفرانس را یک فرصت خوب برای شناسایی خلاها و دریافت راه حل برای مشکل‌های پیشرو در بخش صحت عنوان کردوگفت:« امروز نتایج ۶۳ تحقیق که در بخش صحت انجام شده است ،در این کنفرانس به بحث گرفته می‌شود و جای خوشی است که تحقیقاتی که در گذشته از سوی نهادهای بیرونی صورت می‌گرفت توسط متخصصان داخلی صورت می‌گیردداکتر فیروز بیان کرد که با توجه به تحقیقاتی که انجام شده است وضعیت صحی در کشور رو به بهبود  است. این تحقیقات نشان می‌هد که در مرگ و میر کودکان، مادران کاهش قابل ملاحظه‌یی به وجود آمده است و نیز وضعیت تغذی بهتر شده است

او گقت که ارائه خدمات صحی توسط ماهران نسایی ولادی، استفاده از مراکز صحی دولتی و خصوصی افزایش یافته است.

ممکن است شما دوست داشته باشید