روزنامه ملی انیس

هجده مورد تدارکاتی به شمول سه پروژه اعمار سرک در ولایت های هرات، تخار و ننگرهار منظور شد

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی به ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان شام روز سه شنبه در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این جلسه، ۲۰ مورد تدارکاتی مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه
۱۸ مورد آن به ارزش بیش از  ۷.۵ میلیارد افغانی از سوی 
این کمیسیون منظور شد.

در همین حال درخواست منظوری تعدیل قرارداد (تمدید میعاد با افزایش قیمت)لات دوم پروژه اعمار ۴ سب ستیشن لین انتقال و شبکه توزیعی در ولسوالی های پشتون زرغون، اوبی  کرخ و چشت شریف ولایت هرات مورد تایید قرار گرفت.

به همین ترتیب موارد تدارکاتی ذیل نیز به جلسه کمیسیون تدارکات ملی ارائه شد که پس از بحث و بررسی کمیسیون در زمینه چنین تصامیم اتخاذ کرد.

قرارداد تهیه خدمات ۱ STM انترنت برای دفاتر مرکزی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و ۱۲ MB انترنت برای انستیتوت خدمات ملکی از طریق فایبر نوری، در پرنسیب مورد تصویب کمیسیون تدارکات ملی قرار گرفت.

درخواست منظوری تعدیل قرارداد (تمدید میعاد با افزایش قیمت و تعدیل در مندرجات قرارداد) پروژه اعمار شبکه آبرسانی شهر چاریکار مرکز ولایت پروان  مربوط وزارت احیا و انکشاف دهات مشروط بر موجودیت بودجه، تصویب شد.

علاوه بر آن گزارش تحقق فیصله قبلی کمیسیون تدارکات ملی پیرامون تهیه و تدارک مواد مصرفی بانک خون و تدارک تجهیزات طبی مورد نیاز شفاخانه عینو مینه ولایت قندهار) ازسوی کمیسیون تدارکات ملی نیز منظور شد.

وزارت معادن و پترولیم گزارش های خود را پیرامون روند داوطلبی پروژه سمنت جبل السراج و پروژه سمنت هرات به کمیسیون ارائه کرد که از سوی کمیسیون تدارکات ملی منظور گردید و به این وزارت هدایت داده شد تا بررسی های همه جانبه مالی و تخنیکی شرکت های داوطلب را انجام دهد.

از سویی هم درخواست منظوری اعطای قرارداد اعمار تعمیر نمونه یی سه منزله معه ملحقات آن برای مکتب نمونه یی بهر آباد ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار مربوط وزارت معارف مورد بررسی کمیسیون تدارکات ملی قرار گرفت و تصمیم بر آن شد تا مدیریت این پروژه به وزارت شهرسازی و اراضی انتقال شود.

تحقق فیصله کمیسیون تدارکات ملی در مورد اعطای قرارداد پروژه خدمات انتقالات هوایی (رفت و برگشت) ۳۰۳۵۰ حاجی از افغانستان به کشور شاهی عربستان سعودی سال ۱۳۹۸ نیز مورد بررسی کمیسیون قرار گرفت و تصمیم بر آن شد تا هر دو شرکت هوایی (دآریانا افغان هوایی شرکت و کام ایر) به شکل مساویانه حجاج افغان را انتقال بدهند. حین بحث بالای این پروژه ها، محمد اشرف‎غنی رئیس جمهور ، بر نظارت جدی از تطبیق سالم پروژه ها تأکید ورزید و به وزارت ترانسپورت و اداره تدارکات ملی وظیفه سپرد تا وضعیت شرکت هایی که با این وزارت کار ، بررسی کنند و گزارش آنرا به کمیسیون تدارکات ملی ارائه کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید