روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را حمایت کنید

مساعدت برای قهرمانان افغان (H4AH) اولین بنیاد خیریه در افغانستان میباشد که هدف آن کمک به آن عده از نیروهای معلول، مجروح و بازماندگان شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بوده که در جریان خدمت به وطن قربانی داده اند. که از سال ۱۳۹۵ مصادف با ۲۰۱۶ میلادی به فعالیت اغاز نموده و بعد از ثبت و راجستر با اخذ جواز شماره ۳۰۷۴ در وزارت اقتصاد رسمأ به حیث یک ارگان مستقل خیریه، کار و فعالیت مینماید.

این بنیاد در بخش های ذیل خدمات ارائه مینماید:

۱-  فراهم نمودن فرصت های تعلیمی و تحصیلی

۲-  خدمات صحی و مشوره های روحی و روانی

۳-  دادخواهی عمومی و خدمات حقوقی

۴- مستند سازی

۵- ایجاد و زمینه سازی  کمک های مادی الکترونیکی

۶- کمک های اضطراری

بنیاد مساعدت به نیروهای امنیتی، توانسته است در حدود ۱۱۵۰ بیمه صحی، ۱۱۷ بورسیه تعلیمی و تحصیلی، کمک های عیدی، افطاریه رمضان و همچنان حمایت های معنوی و دادخواهی برای بلند بردن مورال نیروهای امنیتی و دفاعی کشور که جان و اعضای شیرین بدن خود را از دست داده اند مساعدت نماید.

بنیاد مساعدت به نیروهای امنیتی از تمام هموطنان خویش بخصوص علما دینی، متنفذین، سکتورهای خصوصی، تاجران ملی و همچنان شخصیت های نظامی آرزومند است تا دراین پروسه و مسولیت ملی با بنیاد همکاری و نموده تا همه با هم ارج گذار جانفشانی های قهرمانان نیروی های امنیتی و دفاعی افغان باشیم.

ممکن است شما دوست داشته باشید