روزنامه ملی انیس

نیروهای امنیتی و دفاعی مستقر در ولایت پروان از مورال عالی محاربوی برخوردار اند

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان دیروز به سلسله سفرهای ولایتی اش وارد ولایت پروان شد و در جریان این سفر نخست پارک صنعتی و زراعتی باریک آب را که دارای مساحت ۱۰۲۵ جریب زمین می باشد، افتتاح نمود، همچنان رئیس جمهور کشور فاز اول سرک جبل السراج- نجراب را که به طول ۴۸٫ ۲۲ کیلومتر به صورت اساسی اسفالت گردیده و سهولت های ترانزیتی را به بار آورده است، افتتاح کرد.

رئیس جمهور غنی در دیداری که با بزرگان، متنفذین علما و اهالی پروان داشت از قربانی ها و قهرمانی های جوانان ولایت پروان در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی به نیکی یاد کرد و از متنفذین این ولایت خواست تا در قسمت ایجاد اردوی منطقوی همکاری و تلاش نمایند.

رئیس جمهور غنی افزود: با توجه به اهمیت ولایت پروان منحیث دروازه صادراتی به آسیای میانه، تونل فعلی جوابگو نمی باشد و کار بالای ساحه بیرونی تونل جدید جریان دارد و نیاز است تا غوربندها به حیث راه بدیل تأمین گردد.

 رئیس جمهور غنی در دیداری که با مسئولین نظامی و امنیتی ولایت پروان داشت گزارش اجرا آت آنان را در مورد وضعیت عمومی امنیت آن ولایت و آمادگی ها برای تأمین امنیت انتخابات ولسی جرگه استماع نمود، مسئولین امنیتی پروان در رابطه به وضعیت عمومی امنیتی، دستاورد ها و چالش ها به رئیس جمهور معلومات دادند و خاطر نشان ساختند که نیروهای امنیتی و دفاعی مستقر در این ولایت از مورال عالی محاربوی برخور دارند و همواره برای دفع وطرد توطئه های دشمن همآهنگی و تشریک مساعی دارند.

رئیس جمهور از شجاعت و دلیری نیروهای امنیتی و دفاعی کشور ستایش کرد و برمدیریت درست ترافیک در مسیر شاهراه ها، امنیت بگرام، امنیت راه بدیل سالنگ مانند پروان – بامیان و دوشی- بامیان تأکید کرد.

همچنان رئیس جمهو بر اکمال و تجهیز به موقع نیروهای امنیتی و دفاعی مستقر در ولایت پروان تأکید کرد و به مسؤلین امنیتی آن ولایت هدایت داد که با همآهنگی و تشریک مساعی بیشتر در راستای تأمین امنیت روند انتخابات ولسی جرگه تلاش کنند.

رئیس جمهور غنی در حالی به ولایت ستراتیژیک پروان که در ۵۰ کیلومتری شمال پایتخت قرار دارد سفر می کند که مردم این ولایت در راستای صادرات محصولات زراعتی و عدم بازاریابی به این محصولات و نبود فابریکه های تولیدی، روزهای سخت و دشواری را سپری می کنند، در حالی که این ولایت از آب شفاف و صحی وافر، زمین های زراعتی و هوای گوارا برخوردار است و در عدم مدیریت آب در فصل تابستان زارعان این ولایت از نبود و یا کمبود آب رنج می برند در صورتی که آبهای این ولایت  و ولایات همجوار آن،درست مدیریت گردد و برنامه ها و اقدامات سازنده روی دست گرفته شود، بدون شک علاوه بر ایجاد زمینه شغل به جوانان و رشد زراعت، امکان تولید انرژی برق که افغانستان را از این مدرک خودکفا سازد، مساعد می شود، همچنان در صورتی که دولت و یا سکتور خصوصی اقدام به ایجاد فابریکه های تولیدی به ویژه در پارک صنعتی و زراعتی باریک آب که توسط رئیس جمهور غنی افتتاح شد، نمایند، بلاشک در قسمت رشد اقتصاد کشور نهایتاً اثرگذار خواهد بود، زیرا ولایت پروان یکی از ولایت های امن در کشور به حساب می رود و حکومت وحدت ملی نیز از حمایت وسیع و گسترده مردمان این سرزمین برخوردار است.

ممکن است شما دوست داشته باشید