روزنامه ملی انیس

نیروهای امنیتی ما توانستند پروسۀ انتخابات را موفق سازند

نیروهای دلیر و شجاع امنیتی و دفاعی کشور یکبار دیگر ثابت ساختند که می توانند مستقلانه از کشور و شهروندان دفاع و برای آنان تأمین امنیت نمایند.

ختم موفقانۀ پروسه انتخابات این را واضح ساخت که مردم افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر برای سرنوشت کشور می اندیشند و نمی گذارند تا دشمنان بیش از این کشور آبایی شانرا خراب و مردم را به خاک و خون کشانند.

روی این ملحوظ آگاهانه و عاقلانه از حق رأی شان استفاده نموده و به کاندیدان مورد اعتماد شان رأی ریختند.

گر چه ما شاهد یک رشته حملات انتحاری و هراس افگنانه دربخش های از کشور در دو روز انتخابات بودیم و دشمن این حملات را با سنگدلی، قساوت و ظلم به هدف ایجاد فضای وحشت و سبوتاژ پروسه ملی انتخابات راه اندازی نمودند.

نیروهای امنیتی و دفاعی کشور با تعهد خدمت، به وطن وحراست از ارزش های ملی همواره  برضد هراس افگنان در سنگر های داغ مبارزه
می کنند و تا زمانیکه ایستادگی و شجاعت این سربازان مطرح باشد طالبان و سایر گروه های مخالف نظام قادر نخواهند شد تا برسرنوشت این ملت حاکم گردند.

مردم افغانستان با درک کامل که از فرزندان صدیق این سرزمین دارند و در صفوف نیروهای امنیتی کشور خدمت می کنند و تلاش های دشمنان را قاطعانه ناکام
می سازند.

آنها جنگ و مقاومت نیروهای امنیتی کشور را دربرابر هراس افگنان و تروریزم جنگ حق طلبانه خوانده و با انگیزه دینی- عشق به وطن که تقویت کننده ایمان است انجام
می دهند.

درحالیکه مخالفان مسلح وگروه های تروریستی، مردم را اغوا می کنند و با انجام حملات انتحاری و تروریستی آنان را به شهادت می رسانند.

حمایت از نیروهای امنیتی که در دفاع  حق از مردم قرار دارند از هر لحاظ توجیه پذیراست.

شهروندان کشور در هر سطح مسئولیت دارند در دفاع از نیروهای امنیتی خود درکنار آنان ایستاده شده و برای مخالفان فرصت مداخله در امور داخلی کشور شان را ندهند.

حال همه مردم افغانستان چه فعالان مدنی- جوانان و… به انواع مختلف از نیروها امنیتی و دفاعی شان حمایت و پشتیبانی
می نمایند و این روحیه درمیان تمام اقشار مختلف جامعه رخنه کرده که این حمایت و پشتیبانی نه تنها سبب تقویت روحیه نیروهای امنیتی کشور می گردد بل تاثیرات منفی را بالای روحیه مخالفان مسلح دولت دارد.

همچنان نیروهای امنیتی ما با وجود تنش های سیاسی، هیچ وقت جبهه‌های جنگ را رها نکردند و مردانه در سنگر های جنگ از کشور و ملت دفاع می نمایند و طوری که به همه روشن است اکثر این نیروها را جوانان تشکیل می دهند.

دولت هم باید از خانواده‌ها و فرزندان نیروهای امنیتی حمایت نماید و برای بازماندگان شهدای نیروهای امنیتی سهولت های لازم را فراهم سازد تا این خانواده ها در نبود عزیزان شان دچار مشکلات نشوند.

انتظار مردم از نیروهای امنیتی و دفاعی شان این است طوری که پروسه ملی انتخابات را با طرح ها و پلان های مفید شان موفق ساختند- سایر معضلات امنیتی کشور را نیز حل نمایند تا مردم در کنار نظام به خدمات بهسازی و بازسازی کشور عاری از هرگونه تشویش مبادرت ورزند و مردم خسته از جنگ را به سوی ترقی و تعالی سوق دهند.

محمد مسعود صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید