روزنامه ملی انیس

نیروهای امنیتی با همت و اراده استوار، امنیت انتخابات پارلمانی را تأمین می کنند

رهبران گروه طالبان طی اعلامیه ای انتخابات پارلمانی پیش رو را، کاملاً جعلی خوانده و به جنگ جویان خود دستور داده اند تا این روند را اخلال کنند که این تهدید طالبان واکنش های زیادی را به همراه داشته است.

هرچند کمیسیون مستقل انتخابات در واکنش به تهدید گروه طالبان افزوده که ضمانت اجرایی و پشتوانه قانونی انتخابات  قانون اساسی و قانون انتخابات افغانستان است، اما وزارت امور داخله کشور از آمادگی نیروهای امنیتی برای تأمین امنیت انتخابات پارلمانی خبر داده و خاطرنشان ساخته است که نیروهای امنیتی با همت و اراده استوار، امنیت این مرحله مهم از انتخابات پارلمانی را تأمین می کنند، همچنان این وزارت تأکید نموده که طالبان چنانیکه در هجده سال گذشته به نیابت از خارجیان و برای تحقق اهداف آنان، علیه مردم و نظام مردمی افغانستان جنگیده اند، اکنون نیز می خواهند که با این سروصداها جنگ روانی و تبلیغاتی را علیه مردم صلحدوست افغانستان، راه اندازی کنند.

رهبران طالبان در حالی به افراد شان دستور اخلال پروسه انتخابات پارلمانی را می دهند که زلمی خلیلزاد نماینده ویژه وزارت امور خارجه امریکا برای افغانستان، تلاش های تازه را برای دریافت یک راه حل سیاسی برای بحران کنونی افغانستان آغاز کرده و در این روزها با سران حکومت وحدت ملی، رهبران جهادی و شخصیت های سیاسی در این راستا گفتگو داشته است، اما این طالبان اند که با همچو واکنش ها و حمله بر بعضی از ولسوالی ها در کشور، می خواهند خود را مطرح سازند و از حامیان و اداره کنندگان شان کردیت بگیرند در حالیکه این گروه و حامیان شان کور خوانده اند، زیرا مردم افغانستان امروز به پخته گی سیاسی خود رسیده، و با درک عمیقی که از وضعیت کنونی و کارنامه های سیاه گروه طالبان دارند، می دانند که با رفتن به پای صندوق های رأی دهی، جواب دندان شکن به دشمنان ترقی، شگوفایی و دموکراسی خواهد داد.

پس در این صورت این مسأله واضح و روشن است که طالبان تعریف مشخصی از منافع ملی ندارند و صرف مامور انجام بسا از پروژه های استخباراتی می باشند.

روی این اساس مردم افغانستان استعمال رای را به شخص مورد نظر نه تنها یک رسالت می دانند، بلکه آنرا بزرگترین مسئولیت در برابر کشور  و مردم خود نیز می دانند و با شهامت و سربلندی همان گونه که این روزها در کارزارهای انتخاباتی نامزدان مجلس نمایندگان شرکت و به اهداف و برنامه های آنان گوش می دهند، طبعاً در روز ۲۸ میزان با ایجاد حماسه ماندگار و رفتن به پای صندوق های رأی دهی، مشت محکمی به صورت دشمنان ترقی و شگوفایی افغانستان خواهند کوبید و نماینده مورد نظر خود را انتخاب و به خانه ملت خواهند فرستاد.

ممکن است شما دوست داشته باشید