روزنامه ملی انیس

نیروهای امنیتی، نماد غیرت، غرور و استقلال کشور

نهم حوت مصادف است به روز ملی حمایت از نیروهای مسلح کشور که همه ساله از این روز در سراسر کشور تجلیل و گرامیداشت به عمل می آید.
دقیقاً چهارسال قبل از امروز، کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به خاطر ارج گزاری از فداکاری های نیروهای امنیتی، دفاعی و کشفی کشور، نهم حوت را در تقویم رسمی کشور به عنوان روز ملی حمایت از این نیروها، نامگزاری و در پرنسیب آن را تصویب کرد تا این روز فرصتی باشد برای حمایت و ارج گزاری از فرزندان اصیل کشور که در برابر دشمنان بیرونی و بد اندیشان داخلی، ایستادگی و حملات ددمنشانه یی آنان را قاطعانه دفع و پاسخ می دهند تا شهروندان کشور بدون اندک تشویشی به زندگی شان ادامه دهند.
روز نهم حوت در شرایطی توسط کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به عنوان روز ملی حمایت از نیروهای امنیتی کشور، مسمی شد که این نیروها بعد از سال ۲۰۱۴م تمامی مسئولیت های امنیتی را از نیروهای خارجی به عهده گرفتند و بعد از آن از آزمون های بزرگی موفقانه بدر شدند که امروز حتی کشورهای همسایه ما اذعان می دارند که اردوی ملی افغانستان، اردوی دیروز نیست و هیچ نیروی نمی تواند از راه زور و خشونت به قدرت برسد.
هرچند بعد از به عهده گرفتن مسئولیت های امنیتی، شماری از کشور های جهان، نگران بودند که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به تنهایی قادر به دفاع از این سرزمین نخواهند بود، احتمالاً اوضاع به نفع دشمنان افغانستان رقم، اما فرزندان اصیل کشور در این مدت ثابت ساختند که فرزندان آن شخصیت هایی اند که در برابر بزرگترین قدرت دنیا و تروریزم بین المللی شجاعانه ایستادگی کردند و از سرزمین خویش دفاع و حراست نمودند و امروز نیز چنان در مقابل دشمنان افغانستان رزمیدند که جهان، کلک حیرت گزیدند و در تمام مجالس ومحافل ملی و بین المللی شان از این نیروها و جانفشانی های آنان به عنوان رزمندگان راه آزادی و قهرمانان یاد و حمایت مالی خود را از این سپاه عظیم اعلام کردند.
درست مردم با عزت افغانستان در حالی از نهم حوت روز ملی حمایت از نیروهای دفاعی و امنیتی کشور گرامیداشت به عمل می آورند که علاوه بر این که دولت جمهوری اسلامی افغانستان با طالبان سرگرم مذاکرات است و هیئت های تماس دوطرف نیز روی آجندای مذاکرات بحث دارند، برخی از کشورها پیرامون خروج نیروهای امریکایی از افغانستان براساس توافقنامه دوحه، نگران اند، هرچند نیروهای ناتو و شرکای استراتیژیک آنان، خروج سربازان شان را مشروط به اوضاع امنیتی افغانستان می دانند، اما دشمنان مردم افغانستان و بد اندیشان داخلی پیروزی شان را در خروج تمامی سربازان خارجی از افغانستان می دانند، دیدگاهی که هیچگاهی به حقیقت نخواهد پیوست، زیرا نیروهای دفاعی و امنیتی کشور رزمندگان آب دیده و با تجربه اند، در حراست از سرزمین آبایی شان از هیچ نوع جانفشانی دریغ ننموده و نخواهند کرد.
از این رو مردم افغانستان نیروهای دفاعی، امنیتی و کشفی شان را فرزندان راستین این سرزمین و پاسداران ارزش های اسلامی و ملی می دانند واز آنان حمایت و در ضرورت حاضر اند که دوشا دوش آنان از این کشور دفاع کنند.
روی این اساس نهم حوت روز ملی حمایت از نیروهای امنیتی کشور فرصتی است تا علاوه بر حمایت، ارج گزاری و ستایش از کارکردها و جانفشانی های آنان به مشکلات و نارسایی هایی ورثه شهدا، معلولان و زخمیان این نیروها رسیدگی صورت گیرد تا فرزندان راستین کشور با اطمینان کامل به وظیفه مقدس سربازی شان ادامه دهند و نگذارند تا این سرزمین طاغوت شکن به دامان اجنبی ها سقوط کند.
بناءً ایثارگری، شهامت و تعهد پاسداران وطن پیرامون حفظ ارزش های اسلامی و ملی، ستودنی است که باید نه تنها در نهم حوت، بلکه در هر شرایط از جانفشانی ها و خودگذری های این رزمندگان، دلجویی و ارج گزاری گردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید