روزنامه ملی انیس

نیاز مبرم مردم در تأمین صلح وامنیت،در شرایط کنونی کشور

درست زمانی برنیاز تشدید فعالیت های نیروهای امنیتی به خاطر تأمین امنیت شهر و شهروندان کابل از طریق مردم رنجدیده این شهر شش میلیون نفوسی تأکید می گردد که دشمنان سنگدل و بی رحم در لباس طالب و داعش یک روز پی روز دیگر حملات انتحاری وانفجاری را فزونی می بخشند و مردم بیچاره این شهر پرنفوس و مزدحم را به خاک و خون می کشند، حمله افراد مسلح مخالف دولت که گاهی خود را در لباس طالب و زمانی در لباس داعش پنهان می سازند در یکی از هوتل های ناحیه ششم شهر کابل در حالی صورت گرفت که محفل عروسی در آن راه اندازی شده بود و اضافه از یکهزار و دوصد تن از خویشاوندان و دوستان شاه و عروس در آنجا حضور یافته بودند.

این حمله مرگبار ساعت ده شنبه شب زمانی صورت گرفت که محفل نکاح جریان داشت و زنان مصروف صرف طعام بودند، جوانانی که برای خوشی عروس و داماد به ساز و آواز گوش میدادند فرد انتحاری در میان این جوانان تماشاچی خود را انفجار داد و صدها تن از جوانان، پیرمردان و زنان و اطفال را به خاک و خون کشید و محفل عروسی را در یک آن واحد به ماتم سرایی مبدل ساخت.

این حرکت و عمل غیر انسانی سازماندهندگان این حمله که خود را مسلمان قلمداد می کنند و در حالیکه اصلاً چنین حرکت به کردار واعمال مسلمانان ارتباط ندارد، زیرا مسلمانان هیچگاهی در پی قتل و کشتار برادر مسلمان خود و خانواده های آنان چنین یک عمل غیر انسانی و دور از کرامت بشری را انجام نمی دهد، اما افراطیون مسلح در چنین شب عروسی حمله غیر انسانی را انجام دادند، این درحالیست که هنوز مردم مسلمان کشور ما برای ادای فریضه حج در خانه خدا(ج) مصروف دعا و راز گویی با خداوند پاک هستند و از رب العزت طلب مغفرت می کنند و از درگاه خداوند(ج) می خواهند تا یک صلح سراسری را در کشور ما حکم فرما سازد و سایر مردم مسلمان کشور ما که با سپری شدن ایام خجسته عید سعید اضحی و با ادای قربانی برای برادران خود و خانواده های فقیر و بی بضاعت کمک کردند و با اهداف گوشت قربانی، چند شب برادران بی بضاعت خود را مهمان ساختند، به انجام دعا و طلب مغفرت در انتظار تأمین صلح و امنیت می باشند.

این حمله غیر انسانی گروه های افراطی طالب و داعش با انجام حمله انتحاری زمانی در یک محفل عروسی صورت می گیرد که با ختم دور هشتم نشست قطر، مردم ما انتظار دارند که توافقنامه میان نماینده امریکا و طالبان به امضا برسد و هرچه زودتر زمینه نشست و مذاکره بین الافغانی که تأمین کننده صلح آرامی در کشور گفته می شود صورت گیرد.

براساس بررسی ها و اظهارات دانشمندان کشور ما طالبان مسلح می کوشند که با راه اندازی حمله بالای پوسته های امنیتی، بمب گذاری در مسیر شاهراه های مواصلاتی و حملات انتحاری در ساحات مزدحم برفعالیت های جنگی شان فزونی بخشند و با کشتار مردم بی گناه کشورما در پروسه مذاکرات بین الافغانی امتیاز بگیرند و حتی برتری و حضور پررنگ برای خود کسب کنند. در  حالی که جنگ و کشتار مردم کشور و انجام حملات انتحاری و انفجاری اصلاً امتیاز گفته نمی شود، بلکه جرم و گناه نابخشودنی در نزد خداوند(ج) و بندگانش به شمار می آید، گروه مسلح مخالف چه در لباس طالب و چه داعش در شرایط نهایت حساسی که از یک طرف پروسه انتخابات ریاست جمهوری جریان دارد و مردم مامی خواهند تا در ختم کمپاین تبلیغاتی نامزدان ریاست جمهوری به پای صندوق های رأیدهی بروند و شخص مورد نظر خویش را با رأی آزاد به صفت رئیس جمهور مشروع کشور تعیین نمایند  و در تعیین سرنوشت سیاسی کشور خود نقش سازنده بگیرند.

از جانب دیگر انتظار می رود که در پروسه صلح و امنیت بعد از امضای توافقنامه میان امریکا و طالبان، پروسه مذاکرات بین الافغانی راه اندازی گردد که با رسیدن به یک توافق راهکار های دستیابی به صلح وامنیت که متضمن تأمین آرامش و بهبودی شرایطی زندگی مردم گفته می شود نیز جنبه عملی پیدا خواهد کرد و یقین داریم که با تأمین آتش بس دامنه جنگ از کشور ما برچیده خواهد شد.

قابل اذعان است که پلان های غیر مترقبه حملات انتحاری گروه های تروریستی در شرایط صورت می گیرد که قرار است در ختم همین هفته فهرست زمان بندی خروج نیروهای خارجی از افغانستان نیز امضا شود.

هرگاه عملکرد های طالبان در شرایطی که مردم رنجدیده کشور ما برای برگزاری نشست بین الافغانی و دستیابی به صلح را لحظه شماری می کنند باز هم با تشدید حملات انتحاری و کشتار افراد بی گناه به همراه باشد، در این صورت اعتماد مردم ما نسبت به نشست ها و تدابیر دستیابی به صلح کاملاً کاهش می یابد و باورهای شان به یقین تبدیل نمی گردد، در چنین روال مردم رنجدیده ما از نیروهای امنیتی کشور تقاضا دارند که با آمادگی زیادتر در تأمین امنیت شهرهای بزرگ از جمله کابل فعالیت های عملیاتی خود را بیشتر سازمان دهند ونگذارند که گروه های افراطی زندگی افراد جامعه ما را به خطر مواجه سازند.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید