روزنامه ملی انیس

نیاز تشدید تأمین امنیت در پروسه  انتخابات

بانزدیک شدن زمان و موعد رفتن مردم به پای صندوق های رأی دهی و انتخاب زعیم و رئیس جمهور کشور در حقیقت تعیین سرنوشت کشور ما نیز در ان مضمر است دشمنان مردم در لباس و قیافه های مختلف طالب و داعش تلاش های مذبوحانه و حملات انتحاری و انفجاری و اعمال غیر انسانی را که از دستور و حمایت بیگانگان و حامیان تروریزم ناشی می گردد تشدید می بخشند تا با وارونه جلوه دادن فضای امنیتی ذهنیت و حرکت نیک مردم را در قبال انتخابات و  رفتن به پای صندوق های رأی دهی مختل نمایند و پروسه انتخابات را خدشه دار سازند.

با تشدید چنین اعمال تخریبکارانه، دشمنان می خواهند که با دستاویز نمودن خون بیگناهان که در اثر انجام اعمال انفجاری و انتحاری به زمین می ریزد و صدها کودک معصوم جان های شرین خویش را از دست می دهند، باداران و پرورش دهندگان خود را شاد مان سازند و با انجام این اعمال وحشت گرایانه نا امنی را ایجاد کنند و برغلامی خود تجدید تعهد نمایند.

این پلان شوم دشمنان گاه و ناگاه و در شرایطی عملی می گردد که فقط یک ماه و چند روز به زمان موعود و رفتن مردم به پای صندوق های رأی دهی باقی مانده است. اما دشمنان مردم و آنانیکه در زیر چتر حمایت گران تروریزم فعالیت های خصمانه دارند باید بدانند که مردم کشور ما تصمیم خویش را به خاطر تعیین سرنوشت کشور شان گرفته اند و از راهی که انتخاب کرده اند، هرگز بر نمی گردند، از جانب دیگر آمادگی ها و تعهدات نیروهای امنیتی کشور که در دور گذشته خروج نیروهای خارجی در سال ۲۰۱۴ م از آزمون بزرگ دفاعی مؤفقانه بدر آمده اند، اکنون نسبت به هر وقت دیگر آبدیده تر شده اند و با آمادگی زیادتر از نگاه تجهیزات نظامی به خصوص سلاح های ثقیله، توب و تانک و طیارات بمب افکن وچرخبال های مجهز با تمام وسایل جنگی کاملاً مجهز اند و نسبت به گذشته در تأمین امنیت پروسه انتخابات فعالیت های امنیتی خویش را سازمان داده اند، یقین کامل داریم که این تعهدات تازه و تجارب گذشته نیروهای امنیتی کشور ما به باورمندی مردم ما فزونی می بخشد و برای آنان اطمینان میدهند که مسئولان و نیروهای امنیتی که فرزندان شان اند هرگز اجازه نمیدهند که پلان شوم مخالفان دولت که از آن سوی مرز ها سازماندهی و طراحی می گردد عملی گردد، باور کامل داریم که نیروهای امنیتی کشور ما بازوان توانمند و شکست ناپذیر مردم را با خود دارند و از نگاه آموزش مسلکی و مهارت های نظامی از تجارب و اندوخته های خوبی نیز برخور دار اند. از همین اکنون در تأمین امنیت حوزه ها و سایت های انتخاباتی تدابیر همه جانبه را اتخاذ نموده اند و با تقویت کامل صفوف آهنین و تجهیزات نظامی که ارتقای ظرفیت های دفاعی را نیز همراه دارند در تأمین امنیت و تمام مناطق کشور ایجاد فضای امن پیروزمندانه عمل خواهند کرد.

نیروهای امنیتی کشور ما نیاز به تشدید فعالیت های خویش را در پروسه سرنوشت ساز انتخابات کاملاً درک کرده اند، بناءً باور کامل داریم که در این دور انتخابات و رفتن مردم به پای صندوق های رأی نسبت به دوران گذشته انتخابات با اطمینان زیاد تر امنیتی و شرایط خوب تر رفتن مردم به پای صندوق های رایدهی برای انتخاب زعیم آینده کشور ما مساعد خواهد گردید.

اما اکنون وظیفه مردم کشور است تا در کنار فرزندان صدیق خویش که در صفوف نیروهای امنیتی قرار دارند با سهم گیری فعال خویش در همکاری و همیاری با نیروهای امنیتی زمینه بهتر شرکت در پروسه انتخابات را مساعد سازند.

با یقین کامل که این همکاری مردم با نیروهای امنیتی از یک طرف درتشدید فعالیت های امنیتی نیروهای نظامی از اثربخشی خاصی برخوردار خواهد بود و از جانب دیگر همکاری مردم سبب می گردد که دشمنان مردم نتوانند پروسه انتخابات را مختل سازند و راه رفتن مردم را در پای صندوق های رایدهی سد و فضای امنیتی را با ایجاد هرج ومرج و بد امنی مختل سازند.

طوری که بررسی های انجام شده از فعالیت های همه جانبه نیروهای امنیتی چه در پروسه انتخابات و چه فعالیت های دفاعی روزهای تجلیل از استقلال نشان می دهد، نیروهای نظامی افغانستان در تامین امنیت کامل پروسه انتخابات دور گذشته که آزمون بزرگی به شمار می رفت موفقیت ها و دستاوردهای خوبی داشتند.چنانکه پیروزی های آنان در امر تامین امنیت، اعتماد نیروهای امنیتی کشور را در سطح جهان و مسولان دولتی از اطمینان خاصی برخوردار ساخت وحتا جهانیان را که افراد نظامی کشورهای شان در جنب نیروهای ناتو در افغانستان قرار دارند نسبت به نیروهای نظامی کشورما افزایش بخشید، به خصوص در پروسه پذیرش مسئولیت امنیتی کشور از نیروهای خارجی بعد از سال ۲۰۱۴ عیسوی و سپری نمودن آزمون بزرگ قدرت دفاعی که افتخارات زیادی را در برداشت سپری کردند و پروسه مرحله وار پذیرش مسئولیت امنیتی را در سطح کشور به پایان رساندند و تا ختم سال ۲۰۱۴ که زمان خروج نیروهای خارجی از افغانستان بود، حتا مسئولیت دفاعی تمام کشور را نیروهای امنیتی افغان به عهده گرفتند که این آمادگی و این توانمندی، نه تنها بر قدرت دفاعی و تأمین امنیت از جانب نیروهای افغان  مهر صحه می گذارد بلکه بر اعتماد و اطمینان مردم نسبت به فرزندان شجاع و دلیر شان که در صفوف رزمندگان نیروهای امنیتی اعم از اردوی ملی و پولیس  ملی قرار دارند می افزاید. با بررسی از این آمادگی ها و تشدید فعالیت های نیروهای امنیتی کشور مبنی بر تأمین امنیت پروسه انتخابات، باورمندی مردم را برای رفتن مردم به پای صندوق های رأی دهی نه تنها افزایش می دهد، بلکه درمساعد بودن زمینه رأی دهی نیز اطمنان مردم را زیاد تر می سازد و از انتخاب زعیم مورد نظر مردم که سرنوشت آینده کشور نیز به آن گره خورده است مژده می دهد لهذا در پروسه انتخابات و رفتن به پای صندوق های رأی دهی در زمان موعود هیچ تشویش و نگرانی وجود ندارد.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید