روزنامه ملی انیس

نگرانی اعضای شورای نامزدان ریاست جمهوری از تقلب در انتخابات

اعضای شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری  دیروز دریک نشست خبری  از ادامه تقلب در روندانتخابات ریاست جمهوری  ابراز نگرانی کردند.

به گزارش خبرنگارآژانس باختر : دراین نشست خبری نامزدان ریاست جمهوری تأکید کردندکه رأی بایومتریک مدار اعتبار است ورأی بدون بایومتریک قابل قبول نیست.

این نامزدان ریاست جمهوری ،همچنان هشدار داده اند کسانی که درانتخابات ریاست جمهوری دست به تقلب و تخلف زده باشند باید به نهاد های عدلی وقضایی معرفی شوند که دراین راستا مسئولان نهاد های کمیسیون انتخابات مکلف اند تا آرای پاک از آرای نا پاک را جدا کنند و بیطرفی خود راحفظ کنند.

شورای نامزدان ریاست جمهوری درپایان این نشست با نشر اعلامیه یی تأکید کرده اند که این شورا از وضعیت بحران کنونی انتخابات نگران است و مسئولان هر چه زودتر به حل بحران انتخاباتی که با تقلب کاری ها پیوند دارد خاتمه بخشند.

درهمین حال مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات باربار تأکید کرده اند که آرای بایومتریک نزد این نهاد معتبراست و آرای بدون بایومتریک قابل اعتبار نیست .

به گفته آنان نامزدان ریاست جمهوری نباید با پیش دستی در قضاوت، چنین دستاورد ملی  را خدشه‌دار کنند .

انتخابات ریاست جمهوری درششم میزان برگزار شد بربنیاد آمار های کمیسیون مستقل انتخابات، سطح مشارکت مردم دراین انتخابات را بالاتراز دو میلیون وهفتصد هزار رأی دهنده بیان کرده است .

قراراست که کمیسیون  مستقل انتخابات نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را ۲۷ میزان و نتایج نهایی آن را در۱۶ عقرب همگانی کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید