روزنامه ملی انیس

نگذارید، با حملات تروریستی روند صلح را سبوتاژ کنند

صلح به مفهوم واقعی آن، ارزشمندترین و با اهمیت ترین پدیده انسانی است که از اولویت های اساسی و تداوم حیات سالم جوامع بشری به شمار می رود، زیرا تأمین صلح و ثبات در یک جامعه سبب سعادت، آرامش و ترقی آن جامعه شده وهمین نظم باعث می گردد که جامعه به سوی رفاه، خوشبختی وترقی سوق گردد.از همین رو حکومت وحدت ملی از آغازین روزهای کاری اش سعی نمود تا این ودیعه الهی را که در پرتو آن انسان های جامعه به آرامش واقعی دست می یابند، جستجو کند، اما از اینکه شماری از کشورها، منفعت خود را در جنگ و ادامه خشونت در افغانستان می بینند، هراز گاهی سعی کرده اند تا موانعی را در سر راه برقراری صلح در افغانستان ایجاد کنند.

هرچند در این چند ماه اخیر پنج دور گفتگو میان نمایندگان ویژه امریکا برای صلح افغانستان با طالبان در رابطه به برقراری صلح و ختم جنگ در افغانستان در عدم حضور نمایندگان حکومت در بیرون از کشور برگزار گردید و طالبان نیز در هر دور این مذاکرات گفتگوی رو در رو با حکومت را رد کردند، اما علی رغم این که حکومت مانع نشست های صلح نگردید، برعکس اعلام کرد که حکومت متعهد به صلح با عزت و عادلانه است و حتی رئیس جمهور غنی با وجود اعلام آتش بس یک طرفه، به صراحت اعلان کرد که اگر رهبران طالبان در هر کجایی بخواهند حاضر است تا با آنان به دور یک میز بنیشند.

روی این اساس بعد از نشست مسکو رایزنی ها برای نشست بعدی در قطر در سطح افغانستان، منطقه و جهان آغاز شد و حکومت نیز با افتخار اعلام حمایت وهمکاری نمود و سعی کرد تا با حفظ بی طرفی، کمیته گزنیش غیر دولتی را تشکیل دهد تا این کمیته بتواند فهرست همه شمولی را که از تمام اقشار جامعه به ویژه احزاب سیاسی، جهادی، نهادهای جامعه مدنی، زنان، جوانان، خبرنگاران و … آماده سازد تا اینکه این افراد بتوانند در نشست قطر شرکت نمایند و به گفته رئیس جمهور غنی، واقعیت های افغانستان کنونی، امیدها، دردها و دید افغانان را نسبت به این واقعیت ها با طالبان شریک سازند و آنانرا نیز بشناسند و فرصت دهند تا طالبان هیئت اعزامی دولت افغانستان را نیز بشناسند تا اینکه این نشست سرآغاز برای گفتگوهای رسمی میان حکومت افغانستان و طالبان گردد، اما با تأسف پیش از سفر هیئت جانب افغانستان به دوحه، فهرستی جدیدی که از شمولیت غیر متوازن مردم افغانستان برخوردار بود از جانب حکومت قطر به کابل ارسال گردید.

گرچه بعد از انتشار فهرست اشتراک کنندگان دولت افغانستان در نشست بین الافغانی قطر، طالبان بدون تعارف واکنش نشان دادند و حرف های دور از اصول را ارائه کردند، اما رد و یا لغو نشست دوحه به نحوی از سوی قطر، این را می رساند که این کشور می خواهد بر ملت وحکومت افغانستان صلح فرمایشی را تحمیل نمایند که حمله دیروز تروریستان بر مرکز شهر کابل، گواه این است که می خواهند بردولت افغانستان فشار های مضاعفی را وارد نمایند تا به خواست آنان تن دهد.

اما این را بدانیم که مردم سلحشور و باعزت افغانستان صلحی می خواهند که دستاوردهای هجده سال پسین و قانون اساسی که وثیقه ملی این کشور است، در مذاکرات صلح به معامله گرفته نشود.

از اینرو بعد از ارسال فهرست از سوی قطر، حکومت افغانستان تصمیم گرفت تا با تعدادی از رهبران سیاسی در جلسه مشترک با رئیس جمهور غنی، از حکومت قطر بخواهد تا در کنفرانس دوحه، هیئت تعیین شده از جانب دولت افغانستان اشتراک کند، اما حکومت قطر این خواست برحق مردم افغانستان را نپذیرفت و حکومت وحدت ملی ناگزیر گردید، کنفرانس دوحه را لغو کند.

رد و یا لغو نشست دوحه به معنی این نیست که دولت افغانستان می خواهد روند صلح را به بن بست مواجه سازد، بلکه حکومت وحدت ملی منحیث مسئول در برابر منافع ملی افغانستان، حق دارد تا از حقوق حقه یی ملت افغانستان دفاع نماید، اما هیچگاهی از تلاش های خود نسبت برقراری صلح و ختم جنگ در کشور که یکی از اولویت های کاری حکومت است، هرگز دریغ نخواهد کرد و پیوسته در پی برقراری صلح با عزت و پایدار در افغانستان است و دنبال نمود گفتگوهای صلح را از طریق یا مسیری که باشد رسالت و مسئولیت بزرگ خود در قبال مردم افغانستان می داند و تا رسیدن مقصود همانا که صلح با عزت وعادلانه است، ادامه می دهد.

ممکن است شما دوست داشته باشید