روزنامه ملی انیس

نمایشگاه آثار نقاشی «جلوۀ رنگ» افتتاح شد

پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ وهنر وزارت اطلاعات وفرهنگ دیروز نمایشگاه آثار نقاشی ” جلوۀ رنگ ” را درنگارستان ملی افتتاح کرد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر : این نمایشگاه ازسوی کارگاه هنری جلوۀ رنگ به همکاری نگارستان ملی درکابل برگزارشد و درآن اضافه از چهل اثرنقاشی، خطاطی و رسامی هنرمندان جوان اعم ازدختران و پسران از کارگاه هنری جلوۀ رنگ به نمایش گذاشته شده است.

درمراسم افتتاح این نمایشگاه درحالیکه محمد هاشم شارق رئیس هنرستان ، صابره رحمانی مسئول نگارستان ملی و شماری ازهنرمندان نیزحضورداشتند، معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ  درصحبتی ازکارکرد های هنری هنرمندان کارگاه هنری جلوۀ رنگ ستایش کرد و گفت که زمان را تنها فکر توانمند هنرمندان میتواند درقالب آثارماندگارشان برای همیشه درگرو بگیرد و متوقف بسازند.

همچنان پوهاند باوری دراین مراسم دو مژده برای هنرمندان داده گفت که به تلاش وزارت اطلاعات وفرهنگ ، شورای عالی هنر پس از یک رکود طولانی دوباره به فعالیت آغاز کرد که این امر دربهبود و رشد هفت شعبه هنر ارزشمند و مؤثر میباشد

او افزود که همچنان کابل برای سال ۲۰۲۴ به حیث مرکزعالم اسلام پذیرفته شده است و وزارت اطلاعات وفرهنگ به این منظوردرکنار برگزاری هفته های فرهنگی  ،  نمایشگاه ها وفعالیت های بیشتر درعرصه های مختلف فرهنگی را نیز راه اندازی خواهد کرد. 

همینگونه صابره رحمانی مسئول نگارستان ملی به خبرنگار آژانس باخترگفت که نگارستان ملی درزمینه برگزاری نمایشگاه ها همیشه درخدمت هنرمندان قرارداشته و ازهیچگونه همکاری دراین راستا با آنها دریغ نمی کند. 

ممکن است شما دوست داشته باشید