روزنامه ملی انیس

نمازگزاران: ازبارگاه خداوند لایزال صلح سراسری استدعا کردند

شهروندان پس از ادای نماز عید قربان درمساجد جامع شهر دست نیاز به درگاه ایزدمتعال بلندکردند برای وطن ،صلح، آرامش و رفاه استدعا کردند. به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، شهرکابل زیرتدابیر شدید امنیتی قرار دارد ،درجاده ها سربازان ، پولیس و نیروهای امنیتی و دفاعی کشور مصروف وارسی و تأمین امنیت مطمئن به شهروندان می باشند. شهروندان بالباس های تمیز جاده ها را عبور می کنند و راه به مساجد باز می کنند. امامان، واعظان درمساجد ازصلح ، از فضیلت عید قربان ازگذشت ، تحمل و برده باری می گفتند و مؤمنان را به دوری از کدورت دعوت
می کردند. نماز عید قربان درشماری از مساجد وقت تر و در شماری ازمساجد ناوقت تر برگزار شد.

 درچهلستون با مردی سالخورده هم صحبت شدم گفت : اگر صلح باشد این قدر سرباز و عسکر در جاده هانمی باشند درخانه های شان درکنار زن و فرزند ، پدرو مادر عید را سپری می کنند. او گفت: جنگ خیررا از مردم گرفته است.درمسجد جامع عبدالرحمن خان ، پس از ادای نماز، نمازگزاران درهرصف یکدیگر را در آغوش گرفتند و عید را به یکدیگر تبریک گفتند. با شماری ازاین شهروندان درمورد صلح و عید صحبت کردم همه با یک صداصلح می گفتند،ازمخالفان خواستند که به خاطر وطن ، دین و مردم از جنگ دست بردارند و با پیروی از دین اسلام، کینه وکدورت را دورکنند و با غلبه برشیطان صلح و آرامش را به وطن برگردانند ، شاه محمود یک تن از نماز گزاران گفت:بعد از نماز عید، از بارگاه خداوند لایزال ، صلح،برادری ،اتحاد و اتفاق امت مسلمه را استدعا کردم .شماری دیگر از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور ابراز امتنان می کردند. حمیدالله مامور متقاعد دراین موردگفت که فرزندان وطن درسردی و گرمی درجاده ها ، درکوه ها و دشت های این سرزمین وظیفه اجرا می کنند تامردم آرام باشند اوگفت ما از یک، یک فرزندان صدیق وطن سپاسگزاری می کنیم .درهمین حال مسئولان امنیتی قبل از فرارسیدن عید از اتخاذ تدابیری جدی امنیتی درسراسر کشور خبرداده بودند.

ممکن است شما دوست داشته باشید